Usein kysyttyä

Hyviä kysymyksiä ja hyviä vastauksia

MÖKKI-liittymä eli osa-aikaliittymä on palvelu, joka on tarkoitettu osa-aikaiseen käyttöön. MÖKKI-liittymiä myydään vain kiinteistöihin, jotka ovat kiinteistörekisterissä merkitty vapaa-ajanasunnoiksi. MÖKKI-liittymän käyttö on rajattu Seutuverkon kanssa solmitun sopimuksen mukaiseen käyttöpäivien määrään kalenterivuodessa, joka Kairan Kuidun asiakkaille on 200 päivää. Liittymän nopeus on 100 / 100 Mbps. Kun käyttäjä haluaa ottaa yhteyden käyttöönsä langattomasti joko tietokoneella tai puhelimella, valitaan verkkoyhteyksistä oikea langaton verkko (varmista, ettei kyseessä ole mobiiliverkko) ja syötetään salasana. Jos päättelaitteena on Genexis, laite voi kysyä joko WPA KEY (suojausavain) tai WPS PIN (8 merkkiä). Jos taas päätelaitteena on Inteno, laite kysyy WPA KEY (suojausavain). Nämä tiedot löytyvät päätelaitteen mukana tulleesta tarrasta, jollainen on kiinnitettynä myös päätelaitteen takapuolelle. Puhelimessa täytyy olla Wi-Fi päällä. Salasanan syöttö tarvitaan vain kerran, jatkossa yhteys löytyy automaattisesti. Käyttäjä voi aktivoida ja sulkea liittymän hallintasivujen (nk. nettiportaalin) kautta käyttöpaikasta käsin. Hallintasivujen osoite on: http://mokkihallinta.netplaza.fi. Eli asiakas kirjoittaa internet selaimen osoiteriville edellä mainitun osoitteen, jolloin näytölle avautuu Netplazan hallintasivu kalentereineen. Osoite kannattaa tallentaa selaimen suosikeihin talteen, ettei tarvitse muistella. Hallintajärjestelmä huolehtii käyttömäärän seurannasta. Tästä linkistä löydät tarkemmat ohjeet:

Liittymän käyttäminen esim. Internet-selaamiseen ja IPTV:n katselemiseen estetään, kun liittymä on suljettu, mutta käyttäjä voi hallita esim. kiinteistöautomaatiota, vaikka liittymä olisikin suljettu, koska kytkimen porttia ei suljeta, vaan liikennöinti estetään teknisesti. Liittymän ollessa ei-aktiivisessa tilassa, palvelussa toimivat portit TCP 8080-8090 ja 25. Muu liikenne on estetty. Lisää palvelukuvauksesta tästä:

Android 7 -päivityksiä on alkanut tipahtelemaan laitteisiin enenevissä määrin
ja se ei ole suoraan yhteensopiva Genexiksen WiFi -verkon kanssa. Genexistä on
pyydetty selvittelemään ongelmaa, mutta ongelman voi kiertää seuraavilla
ohjeilla:

1. a) Kun langaton verkko löytyy laitteelta, kirjoittakaa salasana-kenttään langattoman verkon salasana
(mutta älkää painako vielä yhdistä)
b) Mikäli olette verkkoon jo yhdistäneet, painakaa ”unohda” ja jatkakaa a) -kohdan ohjeiden mukaan.

2. Siirry hieman alaspäin yhdistämisvalikossa josta löytyy IP-asetukset.
Vaihda valinta kohtaan ”staattinen IP-osoite”

3. Näppäile IP-osoitteeksi esimerkiksi 192.168.1.101 . Yhdyskäytävä on
192.168.1.254 . DNS-palvelimina voi käyttää oletuksena olevia DNS-palvelimia.

4. Paina yhdistä.

Windows 10 -käyttöjärjestelmän kanssa on havaittu viime aikoina ongelmaa Internet-yhteyden kanssa. Ongelma johtuu todennäköisesti Windows 10:n päivityksestä.

Ongelman korjaamiseksi tietokone tulee sammuttaa pitämällä pohjassa ”Shift”-näppäintä ja klikkaamalla käynnistä-valikosta ”Sammuta” tai ”Shut down” riippuen kieliversiosta. Uudelleenkäynnistämisen jälkeen Internet-yhteyden pitäisi palautua normaalisti ennalleen.

Vaihdetun salasanan voi muuttaa joko resetoimalla päätelaitteen, jolloin tehdasasetukset palautuvat ja päätelaitteessa olevan tarran tiedot palaavat voimaan. Toinen vaihtoehto on kytkeä tietokone verkkojohdolla päätelaitteeseen ja muuttaa salasana hallintapaneelista. Tarvittaessa asiakastuki auttaa asiassa.

Asiakastuki voi selvittää etäyhteydellä salasanan, mikäli asiakas ei ole itse muuttanut salasanaa.

Avaa tästä pdf-tiedosto, löydät ohjeita sekä Genexis- että Inteno päätelaitteesta.

Kuukausimaksu säilyy entisellään. Liittymäsopimusehtojen mukaisesti Kairan Kuitu Oy:llä on oikeus tarvittaessa muuttaa palvelusta perittävää maksua. Olennaisista muutoksista on ilmoitettava asiakkaalle yksi (1) kuukausi ennen muutosten voimaantuloa. Asiakkaalla on tällöin oikeus kahden viikon ajan ehtojen muutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään välittömästi.

Kotipäätelaite sisältyy Kairan Kuidun liittymismaksuun. Rakentamisen yhteydessä asentaja tuo ja asentaa päätelaitteen. Kairan Kuidulla on pääsääntöisesti käytössä Genexis 4440. Päätelaitteen omistaa asiakas. Päätelaite toimii sekä langattomasti että kaapelilla, jota varten päätelaitteessa on 4 kytkentäpaikkaa. Muista päätelaitteesta:

  • Irrota päätelaitteen sähköjohto aina ukkosen uhatessa
  • Varmistu, ettei vika ole tietokoneessasi tai sisäverkossasi ennen soittoa vikapalveluun. Tekninen tuki kartoittaa vikatilanteessa vian luonteen.
  • Soittaessasi seutunettitukeen 08 2370 6750 varmistu, että päätelaitteessa on virta päällä. Tekninen tuki pyrkii puhelun aikana varmistamaan vian luonteen. reititinvalot
  • Päätelaitteessasi tulee palaa yhtenäisesti kuvassa näkyvät neljä vihreää valoa

Valokuitu on ylivoimaisesti paras laajakaistatekniikka, jossa on lähes rajaton kapasiteetti. Ilmoitetut laajakaistanopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia. Liittymän todelliset nopeudet ovat alhaisempia.

Lupaamamme vaihteluväli on portista mitattuna vähintään 70Mbps. Kun mittaat laajakaistayhteyden nopeutta, otathan huomioon seuraavat seikat:

  • Liitä tietokone ethernet-kaapelilla suoraan päätelaitteeseen. WLANin käyttö hidastaa nopeutta
  • Irrota verkosta muut verkkoon kytketyt laitteet, kuten toiset tietokoneet, verkkotulostimet ja pelikonsolit
  • Sulje muut ohjelmat ja sovellukset tietokoneesta mittauksen ajaksi
  • Tee nopeusmittaus useita kertoja eri ajankohtina ja kirjaa mittaustulokset ylös
  • Mittaustulokset voivat vaihdella hetkellisesti hyvinkin paljon. Mikäli yhteysnopeus jää toistuvasti alle liittymällesi luvatun vaihteluvälin tee vikailmoitus numeroon 08-2370 6750

IPTV tai Laajakaista-tv, toteutetaan perinteisen antennitekniikan sijasta iptv-tekniikalla, jossa ohjelmat välitetään televisiovastaanottimiin valokuidun välityksellä.

Ei muutu, vaan muutos tehdään sopimuksen mukaan. Ota tarvittaessa yhteyttä Kairan Kuituun.

Kyllä siirtyy, kuten muutkin kiinteistöön rakennetut liittymät. Kauppakirjaan tulee maininta siirtyvistä liittymistä.

Valokuitu on ainoa tietoliikenneyhteys, joka mahdollistaa nopeasti ja luotettavasti niin internetin, tv-palvelut, liikkuvan kuvan kuin ip-puhepalvelutkin. Kuituliittymä nostaa kiinteistösi arvoa niin kotona kuin vapaa-ajanasunnollakin. Vapaa-ajanasunnolla onnistuu etätyö, valvonta ja erilaisten etäjärjestelmien hyödyntäminen kuten lämmityksen ohjaus.

Valokuitu on nopein ja varmin tiedonsiirtomuoto. Rakentamisen aikana se on saatavissa erittäin kohtuulliseen hintaan. Liittymän hinta on vain murto-osa todellisista rakentamisen kustannuksista. Mokkulat ovat epävarmoja ja kaista on aina jaettu muiden käyttäjien kesken ja näin ollen todellisuudessa hitaita. Olipa kyseessä 3G tai 4G kaista on aina jaettu, kantavuus rajallinen ja askeleen jäljessä.

Kairan kuitu facebookissa

Kairan Kuitu Logo Suomen Seutuverkot jäsen