Valokuitua Ylikiiminkiin!

Tökkiikö netti? Eikö TV näy?

Ylikiiminki: marraskuun rakentamistiedote

Pakkasten myötä maanrakentaminen on edennyt suunniteltua hitaammin, mutta viimeisetkin talot Puolangantien varressa saadaan kaapeloitua lähipäivien aikana. Koneita liikkuu kuitenkin edelleen lähes koko rakentamisalueella, sillä maanvaraisia jatkoksia kaivetaan maahan teletöiden etenemisen mukaan.

Tilaaja-asennukset jatkuvat viikolla 45

Tilaaja-asennusten tekemiseen on saatu lisää tekijöitä. Asennusajan varauksen tekstiviesti on lähetetty tänään kaikille 4 osa-alueen tilaajille (Muhoksentien suunta). Asennusaikoja on varattavissa jo ensi viikolle, joten varaathan ajan pikaisesti!

Osa-alueiden 3 (Niemikylä) ja 6 (Alavuoton suunta) osalta teleasentaja sopii asennusajan suoraan tilaajien kanssa.

Tavoitteena on saada kaikki loput liittymät asennettua ja käyttöön vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Maan jäätymisestä ja lumesta johtuen osassa kohteista joudutaan tekemään ulkoseinustalla viimeistelytöitä vielä ensi kesänä.

Huom! Mikäli yhteystietosi ovat muuttuneet, niin olethan pikaisesti yhteydessä!

Ylikiiminki I alueen tilaajille

Rakentamisesta ja liittymien asennuksista

Ylikiimingin valokuituverkon kaapelointityöt ovat edenneet kesän aikana ennakoitua nopeammin. Maanrakennustyöt valmistuvat ihan lähiaikoina, nyt syys-lokakuun vaihteessa. Erilaisia viimeistelytöitä sekä maanvaraisten jatkosten peittoja tehdään vielä lokakuun ajan.

Liittymän tilanneista noin 50% on kytketty jo käyttöön. Tällä hetkellä teleasentajat tekevät runkoverkon osalta maanvaraisia jatkoksia, jotta kaikki maan alle jäävät rakenteet saadaan valmiiksi ja peiteltyä ennen talven tuloa. Maanvaraisten jatkojen teko kestää todennäköisesti lokakuun ajan. Tilaaja-asennuksia jatketaan alueittain arviolta marraskuun alusta. Asennusaikoja avataan 2 viikon jaksoissa ja linkki sähköiseen ajanvaraukseen saapuu tekstiviestillä. Tavoitteena on, että kaikki liittymät asennetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä. Koko Ylikiiminki I alueen verkko on valmis alkuvuodesta 2024. Hankerahoituksen puitteissa ei rakenneta enää kesällä 2024 Ylikiiminki I alueella.

Laskutuksesta

Liittymän kuukausilaskutus käynnistyy liittymän asennuksesta. Ensimmäinen lasku saapuu postitse, minkä jälkeen kuluttaja-asiakkaat voivat aktivoida omassa verkkopankissaan E-laskutuksen. Yritysten osalta lasku lähetetään tilauksen mukaan joko paperisena, sähköpostilla tai verkkolaskuna. Yritysten verkkolaskutiedot tulee toimittaa osoitteeseen info@kairankuitu.fi

Pidäthän yhteystiedot ajan tasalla!

Tiedottamisen kannalta olennaista on päivittää aina yhteystietojen muuttuessa tilaajan puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Tiedotamme tekstiviestillä ja sähköpostilla liittymän käyttöön liittyviä asioita. Näitä voivat olla vikatiedotteiden lisäksi mm. poikkeukselliset huoltokatkot tai laitepäivitykset. Markkinointiviestejä lähetämme hyvin harkiten noin kerran vuodessa. Yhteystietojen päivitykset pyydämme toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen info@kairankuitu.fi

Hyvää syksyä toivottaen,

Kairan Kuitu Oy:n väki

Rakentamistiedote Ylikiiminki

7.9.2023

Ylikiimingin valokuituverkon rakentaminen etenee edelleen hyvää vauhtia. Koneryhmät ovat töissä tällä hetkellä Niemikylässä, Puolangantien varressa ja Ylivuotolla. Todennäköisesti kaikki alueet saadaan kaapeloitua jo nyt syyskuun aikana.

Liittymiä asennetaan käyttöön viikoilla 37 ja 38. Tämän jälkeen kuituhitsaajat tekevät taas välissä maanvaraisia jatkoksia ja kaappeja. Ennen tilaajaliittymän asennusta täytyy koko kuitureitti olla yhteen hitsattuna, jotta liittymän toimintakunto voidaan asennushetkellä testata.

Liittymän nopeuden testaaminen omatoimisesti

Mitattaessa laajakaistayhteyden nopeutta huomioithan seuraavaa:

– Liitä tietokone Ethernet-kaapelilla suoraan päätelaitteeseen.

– Irrota verkosta muut verkkoon kytketyt laitteet, kuten toiset tietokoneet, verkkotulostimet ja pelikonsolit.

– Sulje muut ohjelmat ja sovellukset tietokoneesta mittauksen ajaksi.

– Tee nopeusmittaus osoitteessa https://www.speedtest.net.

– Huomaa, että selaimella tehty nopeustesti voi antaa virheellisiä tuloksia. Tarkimman testituloksen saat sivustolta ladattavalla Speedtest sovelluksella.

– Mittaustulokset voivat vaihdella hetkellisesti hyvinkin paljon.

– Huomaathan myös, että nopeuden mittaukseen voi vaikuttaa myös käytössä olevan tietokoneen/laitteen oma tekniikka.

Mikäli yhteysnopeus jää toistuvasti merkittävästi alle liittymällesi luvatun tyypillisen nopeuden, ota yhteyttä teknisen tuen numeroon 09-6829 6010 tai sähköpostitse kuituverkot (at) cinia.fi

Ylikiiminki II alue

Valitettavasti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ei ole vieläkään tiedottanut jo alkaneen ohjelmakauden osalta, millaisilla ehdoilla valokuituverkkojen rakentamista tuetaan. Tiedotamme asiasta lisää heti, kun asia ratkeaa ELY:ssä. 

Hyvää syksyä toivottaen,

Kairan Kuitu Oy

RAKENTAMISTIEDOTE – YLIKIIMINKI 16.8.2023

16.8.2023

Valokuituverkon rakentaminen Ylikiimingissä on edennyt viime viikkojen aikana todella joutuisasti. Maanrakennustöistä on tehty jo noin 80%. Koneryhmiä on tällä hetkellä töissä 5.

Maanrakennuksen tilannekatsaus

Osa-alue 1

Keskustan alue sekä Murtomaan teollisuusalue valmistuu viikon kuluessa. Tuomaalantiellä ja Vengasrannan alueella työt ovat käynnissä. Rinteentien ja Suthovin suunta tehdään edellisten jälkeen.

Osa-alue 2

Valmis

Osa-alue 3

Juopuli valmis. Niemikylän rakennus alkaa lähiaikoina.

Osa-alue 4

Muhoksentien runkoverkko valmis ja tilaajahaarojen rakennus käynnissä

Osa-alue 5

Iso osa runkoverkosta rakennettu. Työt käynnissä nyt Aittokylässä. Toinen koneryhmä tulossa lähiaikoina tekemään alueen 5 tilaajahaaroja pienemmällä koneella.

Osa-alue 6

Runkoverkko on valmis. Keskeneräisiä kohteita Naurisnivantiellä ja Ylivuoton alueella. Kaikkien osa-alueiden kaapelit asennetaan maahan elo-syyskuun aikana.

Teletyöt ja tilaajapäiden asennukset

Jotta kuituyhteydet saadaan tilaajille käyttöön, tulee koko reitti asiakkaan ja teletilan välillä olla hitsattuna yhtenäiseksi linjaksi. Tästä johtuen teleasentajat tekevät lähiviikkojen ajan maanvaraisten jatkosten ja jakokaappien hitsauksia. Tilaajapäiden asennuksia tehdään seuraavan kerran viikoilla 37 ja 38. Ajanvaraus tehdään sähköisesti tekstiviestillä tulevan linkin kautta.

Ovathan yhteystietosi ajan tasalla?

Mikäli liittymän tilaajan yhteystiedot (tilaajan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite tai osoite) ovat muuttuneet tilauksen teon jälkeen, tulee muutoksesta ilmoittaa viipymättä Kairan Kuidulle osoitteeseen info@kairankuitu.fi  Tiedotamme rakentamisen etenemisestä verkkosivujen lisäksi myös suoraan tilaajille sähköpostilla ja liittymän asennusajan varaus edellyttää, että tiedossamme on tilaajan käytössä oleva puhelinnumero. Jatkossa tiedotamme myös em. kanavia pitkin, mikäli verkossa tehdään huoltotöitä, tulee kaapelirikkoja tms. liittymän käyttöön vaikuttavia asioita.

Kairan Kuitu Oy

Rakentamistiedote – Ylikiiminki 12.7.2023

Ylikiimingin valokuituverkon rakentaminen on edennyt hyvin. Verkkoa rakennetaan useamman koneryhmän voimin ja kaikki kaapelit asennetaan maahan ennen lumien tuloa. Liittymiä asennetaan käyttöön alueittain kesän ja syksyn aikana, verkon valmistumisen mukaan.

Pihakuvia ja sijoituslupia puuttuu edelleen!

Jotta valokuitukaapeli voidaan tuoda kiinteistölle, tulee jokaisesta kohteesta tehdä erillinen pihakuva. Pihakuvat ja sijoituslupasopimus tulee palauttaa mahdollisimman pian joko Ylikiimingin asukastuvan seinällä olevaan Kairan Kuidun postilaatikkoon tai sähköpostilla info@kairankuitu.fi .

Pihakuvalomake ja sijoituslupalomake on toimitettu kaikille tilaajille alun perin sähköpostilla sekä postitse niille, joilla ei ole ollut sähköpostiosoitetta. Mikäli olet hukannut viestin/lomakkeet, olethan yhteydessä info@kairankuitu.fi .

Rakentamisjälkien siivoamisesta

Urakoitsijat rakentavat alueita useassa vaiheessa ja rakentamisen jäljet siivotaan vasta alueen kaikkien työvaiheiden valmistuttua. Työmaalla käy erikseen alitusryhmä, maanrakentajat sekä teleasentajat. Rakentamisjälkien siivoamisessa on myös alueellisia eroja, sillä esim. Oulun kaupungin ylläpitämillä alueilla mahdollisista asfalttien paikkaamisista ja nurmialueiden viimeistelyistä vastaa Oulun kaupunki. Mikäli rakentamisreitillä tulee vastaan isoja kiviä, jotka joudutaan poistamaan, nostetaan kivet rakentamisen ajaksi tien penkalle. Kivet kerätään pois kootusti isompi alue kerrallaan.

Liittymäasennuksia tehdään viikoilla 30 ja 31 – tekstarit lähetetty

Teleasentajat tekevät jälleen urakalla liittymäasennuksia viikolla 30 ja 31. Varauslinkki on lähetetty tekstiviestillä tilaajille Ouluntien, Vesalan ja Huttukyläntien alueilla. Varaathan siis aikasi pikaisesti!

Hyvää kesää kaikille toivottaen,

Kairan Kuitu Oy

Ylikiimingin kuituverkon rakentaminen etenee!

Tänä vuonna valokuituverkon rakentaminen saatiin aloitettua ennätysaikaisin, jo toukokuun puolivälissä. Kesän rakentamisia ennakoitiin syksyllä mm. tekemällä teiden alituksia valmiiksi. Verkkoa rakennetaan nyt usean koneryhmän voimin ja ohessa koostetta maanrakentamisen järjestyksestä.

Koneryhmä 1:

Viimeistelyssä Huttukyläntien runko ja perässä rakennetaan loput tilaajahaarat pienemmällä koneella. Seuraavaksi tämä ryhmä siirtyy Lasintielle. Mikäli rakentaminen etenee suunnitellusti, rakentaa tämä ryhmä Lasintien jälkeen Suosaarentien, Vengasranta-Pikkuaho-Suthovi sekä Niemikylän alueen.

Koneryhmä 2:

Vesalasta Oulua kohti runko on jo vedetty ja pienempi kone rakentaa parasta aikaa tilaajahaaroja. Runkoverkkoa rakentava porukka on jo siirtynyt Juopulintielle, jonka tilaajahaarat rakennetaan, kun Ouluntien tilaajahaarat ovat valmiita. Juopulin jälkeen tämä koneryhmä siirtyy Alavuotontielle.

Koneryhmä 3:

Rakentaa tällä hetkellä Alavuotontiellä runkoverkkoa sekä tilaajahaaroja sen mukaan, mitä isolla koneella voidaan tehdä.

Koneryhmä 4:

Käynnissä on Vesalassa Aumaharjun alueen rakentaminen, minkä jälkeen ryhmä siirtyy Murtomaan alueelle ja sen jälkeen keskustan alueelle.

Tämän hetken arvio on, että Muhoksentiellä ja Puolangantiellä rakennetaan alku syksystä. Rakentumisaikatauluja päivitetään 2-3 viikon välein ja toki muutoksia suunnitelmiin voi tulla.

Kaikki Ylikiiminki I alueen maanrakennustyöt tehdään vuoden 2023 aikana.

Liittymien asennukset jatkuvat heinäkuussa

Liittymien asentaminen edellyttää sitä, että runkoverkon jatkospaikat on hitsattu. Teleasentajat ovat tälläkin viikolla maastossa jatkoja hitsaamassa. Teletöitä tehdään verkonrakentamisen etenemisen mukaan.

Seuraavan kerran tilaajaliittymien asennuksia tehdään arviolta heinäkuun alkupuolella. Ajanvarauslinkki lähetetään jälleen alueittain tekstiviestillä 2 viikkoa ennen ensimmäisiä aikoja. Tiedotamme viestin lähetyksestä vielä erikseen myöhemmin.

Mukavaa kesää toivottaen,

Kairan Kuitu Oy

Rakentamistiedote / Ylikiiminki

Ylikiimingin valokuituverkon rakentamistyöt käynnistyivät talvitauon jälkeen maanantaina 15.5.2023.

Tällä hetkellä koneryhmiä liikkuu

 • Vesalassa Aumarannan- ja harjuntien alueella,
 • Ouluntiellä Vesalasta Oulua kohti,
 • Ouluntieltä Huttukylää kohti ja
 • alituksia tehdään mm. Alavuotontien varressa

Liittymäasennukset

Tilaajapäässä tehtävät liittymäasennukset jatkuvat kesä-heinäkuussa niillä alueilla, joilla kaapelointi on ehditty tehdä. Liittymäasennuksen ajanvaraus tapahtuu sähköisesti. Noin 2 viikkoa ennen lähetetään alueittain asennettavissa oleville kohteille sähköpostilla linkki ajanvarausjärjestelmään. Tiedotamme tästä vielä lähempänä tarkemmin.

Pihakuvien palautus pikaisesti!

Jos ette ole vielä palauttaneet omaa tonttia koskevaa pihakuvaa sekä mukana olevaa telekaapelinsijoituslupaa, niin palautattehan molemmat asiakirjat pikaisesti! Mikäli tarvitsette apua kaapelireitin katsomisessa tai tontilla olevien haittojen pohtimisessa, niin olettehan yhteydessä info@kairankuitu.fi tai p. 045-6160272.

Kaapelinsijoituslupien palautus

Tiekunnille ja yksittäisille maanomistajille on lähetetty kevään aikana erillinen kaapelinsijoituslupalomake karttaotteineen. Mikäli ette ole vielä palauttaneet lupaa allekirjoitettuna, niin toimitattehan sen meille viipymättä! Mikäli luvassa on jotain epäselvää tai reittiä pitää muuttaa, niin olkaa yhteydessä info@kairankuitu.fi

Vieläkö ehtii tilata?

Kyllä, rakentamattomille alueille liittymän ehtii vielä tilata 100€ tarjoushinnalla. Nyt on viimeiset hetket hoitaa tilaus kuntoon. Jälkikäteen liittymän rakentaminen maksaa alkaen 995€.

Aurinkoista kesää toivottaen,

Kairan Kuidun väki

YLIKIIMINKI – Liittymien asennus alkaa!

31.1.2023

Ylikiiminki I alueen tilaajien liittymien kytkennät ovat piakkoin alkamassa niiden kohteiden osalta, joille on tuotu kaapeli kesän 2022 aikana.

Liittymän asennuksen ajankohta varataan tekstiviestillä tulevan linkin kautta. Viestejä lähetetään useassa erässä, sillä asennusaikoja jaetaan alueittain pienissä erissä. Viesti ei siis lähde kaikille tilaajille yhtä aikaa! Viesti on henkilökohtainen eli ethän jaa sitä eteenpäin.

Ohessa tärkeitä asioita tiedoksi ja ennen asennusta huomioitavaksi:

 1. Maakaapelin päättämiselle on 2 erilaista asennustapaa:
  • Jos:
   • maakaapelikieppi on tuotu ulkoseinän viereen, maakaapeli päätetään ulkoseinälle erilliseen ulkokoteloon ja seinälle jäävä maakaapeli kourutetaan vaurioiden välttämiseksi (ks. kuva yllä).
   • maakaapeli on tuotu sokkelin ali suojaputkessa sisälle, maakaapeli päätetään sisälle suoraan erilliseen kuitumuuntimeen.
  • Sisällä ja ulkoseinällä mahdollisesti kuljetettava kaapeli on pieni, noin 6mm halkaisijaltaan ja väriltään valkoinen.
 1. Päätelaitteen asennuspaikkaan vaikuttavia asioita:
  • Asennettavat laitteet 2 kpl (ks. kuva yllä) tarvitsevat lähelleen pistorasian.
  • Liittymään kuuluvan päätelaitteen paikaksi kannattaa valita mahdollisimman keskeinen paikka verkkoyhteyksien käyttöä ajatellen. Mikäli kiinteistössä ei ole raskaita väliseiniä (muuratut seinät, paksut hirsiseinät jne.) kantaa päätelaitteen langaton verkko yleensä riittävästi normaalikokoisen omakotitalon/huoneiston alueella.
  • Jos tarkoituksena on katsoa TV:tä internetin kautta, kannattaa päätelaite sijoittaa TV:n lähelle, jotta IPTV-digiboksi saadaan kiinni päätelaitteeseen suoraan verkkojohdolla.
  • Jos päätelaite joudutaan syystä tai toisesta asentamaan kiinteistön reunalle, vähemmän keskeiselle paikalle, voidaan verkon kantamaa laajentaa langattomasti toisella päätelaitteella (ja kiinnittää IPTV-boksin verkkojohto tähän toiseen päätelaitteeseen).
  • Asennettava päätelaite on malliltaan Genexis EX600. Päätelaite käyttää uusinta wifi6 teknologiaa.
  • Jos langatonta verkkoa laajennetaan toisella EX600 päätelaitteella, muodostavat ne keskenään yhden ns. Mesh verkon. Mesh verkko tarkoittaa sitä, että päätelaitteet muodostavat yhden yhtenäisen sisäverkon. Tämä näkyy esimerkiksi kiinteistössä liikuttaessa siten, että laitteet pysyvät yhdessä ja samassa verkossa eikä tarvita useita eri langattoman verkon salasanoja.
  • Suosittelemme lisäpäätelaitteen hankintaa, mikäli:
   • kohteeseen halutaan kattava langaton verkko koko kiinteistöön.
   • kiinteistö on malliltaan erityisen sokkeloinen.
   • siinä on useampia kerroksia.
   • päätelaite joudutaan asentamaan kiinteistön reunalle käytön kannalta huonoon paikkaan.
  • Lisäpäätelaite maksaa asennuksen yhteydessä ostettuna 130€ (alv 24%), kun normaalisti päätelaite maksaa 160€ (alv 24%). Lisäpäätelaitteen voi pyytää asentajalta asennuksen yhteydessä. Sitä ei makseta asennuksen yhteydessä, vaan Kairan Kuitu Oy laskuttaa sen myöhemmin.

 1. Liittymän käyttöönotto
  • Asentaja asentaa liittymän käyttövalmiiksi saakka ja testaa liittymän toiminnan asennuksen päätteeksi.
  • Jotta liittymän saa käyttöönsä, tulee ensimmäisellä kerralla täyttää internetin kautta avautuva uuden käyttäjän lomake. Ensimmäinen kirjautuminen kannattaa siten tehdä esim. tabletilla tai tietokoneella. Jos yhteys otetaan käyttöön puhelimella tai tabletilla, jossa on mobiilidatayhteys, tulee datayhteys laittaa pois päältä.
  • Päätelaitteen salasana on laitteen mukana tulevassa tarrassa.
  • Kaikkien liittymien nopeus on asennusvaiheessa 200/200 Mbps. Liittymän profiili päivitetään tilatun nopeuden mukaiseksi noin viikon kuluessa Kairan Kuitu Oy:n toimesta.
  • Asennustyö sekä mahdollisesti tarvittavat lisätyöt/laitteet hyväksytään allekirjoituksella erilliselle lomakkeelle.

Huomaathan, että liittymän asennus = käyttöönotto eli kuukausilaskutus käynnistyy asennuspäivästä.

 1. Liittymäasennukseen eivät kuulu
  • Asiakkaan sisäverkon rakennus tai sen vianselvitystyöt. Päätelaitteessa on noin 15 metrin siirtovara, jonka puitteissa asennuspaikkaa voidaan säätää. Lisäpäätelaitteella voidaan myös rakentaa hyvä langaton sisäverkko.
  • Kaapelin kouruttaminen sisäseinällä. Mikäli kaapelia vedetään sisäseinällä esim. listan päällä, kaapelin kouruttamisesta vastaa asiakas.
  • Erikoisasennukset talon/kiinteistön ulkopuolella. Maakaapeli päätetään ulkoseinälle siihen paikkaan, minne maakaapeli on tuotu. Läpivienti taloon sisälle voi kuitenkin olla toisessa paikassa noin 15m matkan sisällä. Tällöin kaapelia voidaan kuljettaa seinällä esim. lautaverhouksen reunassa tai räystään alla. Huom! Tässä tapauksessa kaapelin kouruttaminen ulkoseinällä ei kuulu hintaan.
  • Rakenteiden purkua vaativat työt. Mikäli asennus vaatii terassin tai muun rakenteen purkamista, tulee asiakkaan tehdä purkutyö ennen liittymäasennuksen tilaamista. Mikäli kohteessa tarvitsee tehdä purkutöitä eikä niitä voida tehdä talvella, olkaa yhteydessä p.050-324 2231/ENP Oy. Siirretään liittymän asennus silloin kesälle.
  • Poikkeuksellisen työläät asennusreitit. Mikäli kuitua halutaan kuljettaa toiseen paikkaan vaikeasti käytettävissä olevan välipohjan kautta, vastaa asiakas tuosta kaapelin vedosta itse. Mikäli asiakas haluaa tällaisessa tapauksessa asennuksen välipohjankautta asentajien tekemänä, laskutetaan siitä aiheutuneet työtunnit toteuman mukaan 82€/h (alv 24%).
  • IPTV-digiboksien myynti ja asennuspalvelut. Ylikiimingissä asennuksia tekee Sähkö-Artpe Oy. https://www.sahko-artpe.fi/ Puh. Aki: 045-631 4350 tai Heikki: 0400-493 573.

 1. Vika- ja laskutusasiat
  • Jos liittymän asennuksesta on huomautettavaa, tulee huomautus tehdä heti asennuksen yhteydessä. Asennustyö hyväksytään allekirjoituksella asennuksen yhteydessä.
  • Jos myöhemmin huomataan liittymän toiminnassa jokin häiriö tai vika, tulee olla yhteydessä tekniseen tukeen 09-6829 6010 (avoinna ma-pe 9-18 ja la 12-16).
  • Liittymä asennetaan kerralla käyttökuntoon saakka. Liittymän kk-maksujen laskutus alkaa siitä päivästä, kun liittymä otetaan käyttöön. Kk-maksut laskutetaan aina jälkikäteen eli esim. maaliskuun osalta lasku tulee huhtikuun alussa ja eräpäiväksi tulee silloin 15.4.

Uusimmat kirjoitukset

Ylikiimingin rakentamiskuulumisia

11.1.2023

Ylikiimingin valokuituverkon rakentamisen maanrakennustyöt viimeisteltiin joulukuun alussa. Teleteknisten töiden osalta loppuvuonna 2022 tehtiin loput maanvaraiset jatkokset ja jatkettiin jakokaappien hitsauksia. Samoin teletilan osalta asennettiin laitekaapit paikalleen ja pääteltiin maakaapelit paneeleihin. Teleteknisiä töitä on aikataulutettu ja järjestelty siten, että talveksi ei jäisi teiden varsille yhtään avointa jatkosmonttua. Maanrakentamista jatketaan heti, kun routa on sulanut tarpeeksi eli yleensä tämä ajoittuu touko-kesäkuun vaihteeseen. 

Liittymäasennusten aloitusta on jouduttu valitettavasti siirtämään vielä hieman aiemmin ilmoitettua myöhemmäksi. Odotamme edelleen teletilaan tulevan kytkimen toimitusta. Viimeisimmän tiedon mukaan laitteen viimeiset osat saadaan viikolla 4, minkä jälkeen se asennetaan paikalleen ja konfiguroidaan käyttövalmiiksi. Tavoitteena on siten päästä tekemään liittymäasennuksia helmikuun alkupuolella. Tiedotamme tästä vielä lisää heti, kun aikataulu tarkentuu.

Liittymäasennuksen ajanvaraus

Kun teletila ja sen laitteet ovat käyttövalmiina, aloitetaan tilaajapäiden asennusaikojen aikatauluttaminen. Ajanvaraus tapahtuu siten, että liittymän tilaajille lähetetään tekstiviesti, jossa on linkki ajanvarausohjelmaan. Viestejä lähetetään tilaajille pienemmissä erissä eli linkistä avautuu kerralla vain osa asennusajoista. Nopeat syövät siis hitaat tässä asiassa. Näin voidaan sovitella asennuksia samalle seudulle sekä varmistaa, että pysytään aikataulussa. Jokainen asennettava kohde on kuitenkin hieman omanlaisensa. Huomaattehan, että tekstiviesti ei lähde kaikille tilaajille yhtä aikaa eli osa naapureista voi saada viestin ja osa ei. 

Mikäli ajanvaraus ei onnistu tekstiviestillä saadun linkin kautta, voi ajan varaamisen hoitaa myös toisella, myöhemmin ilmoitettavalla tavalla. Tiedotamme tilaajapäiden asennukseen liittyvistä asioista tarkemmin lähempänä ensimmäisten tekstiviestien lähettämistä. 

Kaapelien sijoitusluvat

Tammi-helmikuussa jatketaan ensi kesän rakennusalueiden osalta kaapelien sijoituslupien hakemista yksityisiltä tiekunnilta ja maanomistajilta. Sijoituslupasopimuksia karttoineen lähetetään sekä postitse että sähköpostilla. Mikäli reittiehdotuksessa on jotain korjattavaa tai muutettavaa, pyydämme olemaan yhteydessä ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen info@kairankuitu.fi Rakentamisen yhteydessä ei ole tarkoitus kaataa puustoa ja nykyiset reitit on suunniteltu työturvallisuuden vuoksi eri puolelle tietä kuin Carunan 20kV linja on asennettu.

Vielä ehtii tilata 100€ hinnalla!

Liittymiä myydään edelleen 100€ hinnalla rakentamattomille alueille eli vielä ehtii tilata tarjoushinnalla. Jos epäilyttää, onko alueenne jo rakennettu, olethan yhteydessä info@kairankuitu.fi Verkon rakentamiseen on saatu julkista tukea Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta, mikä mahdollistaa 100€ tarjoushinnan. Hankerakentamisen jälkeen liittymien hinta on tämän hetken hinnaston mukaan alkaen 995€, riippuen rakennettavasta matkasta.

Ovathan yhteystietosi ajan tasalla?

Mikäli liittymän tilaajan yhteystiedot (tilaajan nimi, puh.nro, sähköposti tai osoite) ovat muuttuneet tilauksen teon jälkeen, tulee muutoksesta ilmoittaa viipymättä Kairan Kuidulle osoitteeseen info@kairankuitu.fi  Tiedotamme rakentamisen etenemisestä verkkosivujen lisäksi myös suoraan tilaajille sähköpostilla ja liittymän asennusajan varaus edellyttää, että tiedossamme on tilaajan käytössä oleva puhelinnumero. Jatkossa tiedotamme myös em. kanavia pitkin, mikäli verkossa tehdään huoltotöitä, tulee kaapelirikkoja tms. liittymän käyttöön vaikuttavia asioita.

Hyvää uutta vuotta kaikille toivottaen,

Kairan Kuidun väki

31.1.2023

YLIKIIMINKI – Liittymien asennus alkaa! 11.1.2023Ylikiimingin rakentamiskuulumisia 20.12.2022Joulun ja vuodenvaihteen aukioloajat

Ylikiimingin rakentamiskuulumisia

Pakkasten myötä maa alkaa hiljalleen jäätyä sen verran paljon, että maanrakennustöitä ei voida enää jatkaa täysipainoisesti.

Ohessa koostetta maanrakennuksen edistymisestä:

Osa-alue 1: Runkoverkko on rakennettu Pudasjärven rajalta aina Ylikiimingin keskustaan saakka. Muutamia yksittäisiä yksityisteitä ja Ylikiimingin keskustaa lukuun ottamatta verkko on rakennettu ja kaapelit odottavat kiinteistöjen luona käyttöön kytkemistä.

Osa-alue 2: Runkoverkko on rakennettu Vesalaan saakka. Tilaajahaarat on rakennettu keskusta-Vesala välillä Aumaharjun- ja Aumarannantietä lukuun ottamatta.

Osa-alue 3: Runkoverkon rakentaminen on aloitettu Juopulintien alusta. Tilaajahaaroja rakennetaan vielä mahdollisuuksien mukaan.

Osa-alue 4: Rakentaminen alkaa kesällä 2023

Osa-alue 5: Puolangantiellä runkoverkko on rakennettu Hetekyläntie-Paloniementie välille ja tällä hetkellä runkoa rakennetaan vielä hetken aikaa Vepsänjärven lähistöllä. Tilaajahaaroja rakennetaan mahdollisuuksien mukaan Puolangantien alkupäässä.

Osa-alue 6: Rakentaminen alkaa kesällä 2023

Maanrakennustöitä jatketaan heti ensi kesänä roudan sulettua ja mahdollisten tulvavesien poistuttua. Verkko valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana.

Runkoverkon kuitutyöt

Kuituverkon varrella olevia jakokaappeja ja maanvaraisia jatkoksia on hitsattu yhtä matkaa runkoverkon rakentumisen kanssa. Joulukuussa jatketaan vielä jakokaappien hitsausta ja tehdään teletilaan tarvittavia laiteasennuksia sekä kytkentöjä. Valitettavasti teletilan käyttöönotto on viivästynyt alkuperäisestä suunnitelmasta laitetoimittajan konkurssin myötä. Liiketoiminnalle löytyi onneksi pikaisesti jatkaja ja tilatut laitteet ovat tulossa.

Tilaajapään asennukset

Asiakkaiden kotona tehtävät teleasennukset alkavat tammikuussa 2023. Muutamaa poikkeusta (Juopulintien ja Puolangantien varressa) lukuun ottamatta kaikki tilaajat, joille on tuotu kuitukaapeli, kytketään käyttöön talvella 2023. Tiedotamme vielä joulukuussa erikseen asennukseen ja asennusajan varaukseen liittyvistä asioista.

Pihakuva ja omaa kiinteistöä koskeva sijoituslupa

Osa tilanneista asiakkaista ei ole vielä toimittanut pihakuvaa ja omaa kiinteistöään koskevaa sijoituslupalomaketta. Lomakkeita on saatavilla paperisena Ylikiimingin asukastuvalla sekä tarvittaessa voimme lähettää lomakkeen vielä uudestaan sähköpostitse. Muistattehan toimittaa pihakuvalomakkeen sijoituslupineen helmikuun loppuun mennessä!

Muita aikatauluja

Tulevan talven aikana jatketaan kesällä 2023 rakennettavien alueiden osalta yksityisteiden ja yksittäisten maanomistajien sijoituslupien hakemista. Toimitamme lupa- ja kartta-aineistoja tammikuun aikana. Yritysliittymän tilanneisiin olemme yhteydessä joulukuun aikana ja taloyhtiökohteisiin tammikuussa 2023.

Terveisin,

Kairan Kuitu Oy

100€ Liittymismaksut lähdössä

Ylikiimingin 1.vaiheen 100 euron liittymismaksuja laskutetaan lähiaikoina. Mikäli huomaatte yhteystiedoissa tai muissa laskulla olevissa tiedoissa päivitettävää, niin olettehan yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen info@kairankuitu.fi

Liittymismaksuja laskutetaan useammassa erässä, joten ei tarvitse huolestua, jos laskua ei vielä näy.

YLIKIIMINGIN VALOKUITUVERKON RAKENTAMINEN ON ALKANUT

Valokuituverkon rakentaminen aloitetaan maanteiden alitustöillä. Tällä hetkellä alituksia tehdään Hetekyläntien alueella. Alituksia tehdään parin viikon ajan, minkä jälkeen koneryhmät lähtevät liikkeelle ja alkaa varsinainen valokuitukaapelien asentaminen maahan.

Alitus tarkoittaa sitä, että maanteiden ali asennetaan suojaputki. Tie voidaan alittaa lyhyillä matkoilla myyrällä tai sitten pitkissä ja haastavammissa kohdissa suuntaporaamalla. Näitä molempia työtapoja käytetään Ylikiimingin alueella.

Ylikiimingin verkon osalta maanrakennusvaihe kestää useita kuukausia. Verkkoa rakennetaan valmiiksi osa-alueittain. Tämä tarkoittaa sitä, että liittymiä kytketään käyttöön myös osa-alueittain eli ensimmäisenä käyttöön tulevat 1 ja 2 osa-alueiden liittymät. Liittymien teleasennustyöt alkaa syksyllä, jolloin myös ensimmäiset liittymät otetaan käyttöön. Liittymien käyttöönottoa jatketaan läpi talven. Tiedotamme loppukesästä vielä tarkemmin liittymien sisäasennusten aikatauluista ja asennusaikojen varaamisesta.

Vieläkö ehtii tilata?

Osa-alueet 1 ja 2 – nyt on viimeiset hetket!

Osa-alueet 3-6 – 100€ tarjous voimassa toistaiseksi eli hyvin ehtii vielä tilata

Liittymismaksujen laskutus

Sopimusehtojen mukaisesti liittymismaksut laskutetaan ennen rakentamisen aloitusta. Liittymismaksut laskutetaan heinäkuun 2022 alussa koko 1 vaiheen osalta.

Pihakuvat ja sijoitusluvat

Vielä muutamilta kotitalouksilta puuttuu pihakuva sekä kaapelin sijoituslupalomake. Hoidattehan lomakkeet pikaisesti Kairan Kuidulle! Mikäli lomakkeen täyttämisessä on haasteita, niin olethan yhteydessä info@kairankuitu.fi

Hyvää juhannusta toivottaen,

Kairan Kuitu Oy:n väki

YLIKIIMINKI: RAKENTAMISALUEET JA 100€ TARJOUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Ylikiimingin valokuituverkon rakentaminen on jaettu rahoituksen vuoksi kahteen hankealueeseen: Ylikiiminki I ja Ylikiiminki II. Näistä alueista Ylikiiminki I on saanut jo rahoituspäätöksen ja Ylikiiminki II odottaa vielä päätöstä. Tässä vaiheessa rakentamistiedotteemme koskevat siten ainoastaan Ylikiiminki I aluetta.

Ylikiiminki I alue on jaettu osa-alueisiin 1-6, jotka on esitetty alla olevalla kartalla. Rakentaminen alkaa osa-alueesta 1 jatkuen osa-alueeseen 2. Koska eri osa-alueiden rakentaminen tapahtuu eri aikaan, on niille myös 100€ tarjoushinta voimassa eri ajan.

Karttapohjan kuva: https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/

Rakentamisalueet 1 ja 2 – 100€ hinta voimassa 20.5.2022 mennessä saapuneille tilauksille. Tämän jälkeen hinta on 495€ siihen saakka, että kohde vielä ehditään ottaa mukaan rakentamiseen. Mikäli kohdetta ei enää ehditä ottaa mukaan, astuu voimaan normaali hinnasto, jossa liittymähinnat ovat alkaen 995€.

Rakentamisalueet 3-6 – 100€ hinta voimassa toistaiseksi kunnes ilmoitamme tarkempia päivämääriä. Valokuituverkon rakentaminen alkaa Ylikiiminki I alueella (osa-alueet 1 ja 2) kesäkuussa heti, kun saamme ELY-keskuksen myöntämän sijoitusluvan kaapeleille. Kun rakentaminen alkaa ja nähdään rakentamisen etenemistahti, tiedotetaan seuraavien vaiheiden aikatauluista tarkemmin.

Myös Ylikiiminki II alueelle 100€ hinta voimassa toistaiseksi.

YLIKIIMINKI I -ALUE SAI RAHOITUKSEN!

Tasan vuosi sitten julkistettiin liittymismaksun hinta 100€ ja jälleen näin aprillipäivän kunniaksi meillä on ilo kertoa, että Ylikiiminki I alueelle on juuri myönnetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen laajakaistatuki EU:n elpymisvaroista. Ylikiimingin valokuituverkon rakentaminen siis käynnistyy kesällä 2022! Tiedotamme vielä tarkemmasta rakentamisaikataulusta myöhemmin lisää.

Ylikiiminki I alueeseen kuuluvat alueet on esitetty oheisessa kartassa vihreällä pohjalla ja Ylikiiminki II alue sinisellä.

Ylikiiminki II hankkeen osalta ELY ei ole vielä tehnyt päätöstä, joten hanke odottaa lopullista ratkaisua. Tiedotamme tämän alueen osalta heti lisää, kun saamme tarkempaa tietoa.

Miten asia etenee?

Lähetämme kaikille Ylikiiminki I alueen tilaajille tarkemman infopaketin pääsiäisen jälkeen. Samoin kaapelien sijoituslupien osalta lähestymme tiekuntia ja yksityisiä kiinteistöjen omistajia huhti- ja toukokuun aikana.

Rakentamiseen liittyen on varmasti mielessä monenlaisia avoimia kysymyksiä, joten järjestämme kaikille avoimen infotilaisuuden Ylikiimingin asukastuvalla 3.5. klo 18-20.

Valoisaa kevättä toivottaen,

Kairan Kuitu Oy

Liittymät 100€ 30.4.2022 saakka!

Tilannekatsaus 8.3.2022

Hankerahoitusten päätösten piti alkuperäisen aikataulun mukaan valmistua jo tammi-helmikuussa 2022, mutta valitettavasti päätöksenteko on viivästynyt. Syksyn haussa oli mukana ennätysmäärä valokuituhankkeita, joten niiden arviointi ja pisteytys on ottanut ennakoitua enemmän aikaa. Ylikiimingin hankerahoituksen osalta odotetaan siten edelleen tietoa ja päätöstä, saadaanko ELY-keskuksen jakama tuki hankkeille. Viimeisimpien tietojen mukaan päätöksiä voitaisiin alkaa tekemään viikolla 11.

Mikäli Ylikiimingin valokuituverkon rakentamisen rahoitus järjestyy, alkaa rakentaminen heti alkukesästä. Valmisteluita tehdään taustalla koko ajan. Urakoitsijoiden ja materiaalien kilpailutukset ovat käynnissä, sijoituslupa-asioita valmistellaan ja suunnitelmia tarkennetaan.

Paljon on vielä tehtävää ennen rakentamisen aloitusta ja etenkin päätösaikataulun venymisestä johtuen sijoituslupien hakemiseen jää vähän aikaa. Tässä asiassa tarvitaan varmasti paikallisten apua ja etenkin tiekunnat voisivat jo nyt etukäteen valmistella asiaa oman tiensä alueella. Sijoituslupapaperit lähetämme kaikille tiekunnille postitse. Tavoitteena on, että luvat saadaan kuntoon huhtikuun aikana. Mikäli siis tiekunnalta vaaditaan kokoontuminen, voisi kokousta jo alustavasti valmistella huhtikuulle. Tavoitteena on myös pitää Ylikiimingissä huhtikuun viimeisellä viikolla sijoituslupailta, jossa voidaan katsoa käytännön asioita tiekuntien edustajien kanssa.

Jotta verkon rakentamisessa päästään käyntiin heti kesän alussa, tulee myös liittymätilaukset olla tehtynä ajoissa. Tarjous 100 euron liittymismaksulla on voimassa 30.4.2022 saakka. Tämän jälkeen liittymismaksu tulee nousemaan. Tiedotamme jälkihinnoittelusta heti, kun hankkeen käynnistyminen varmistuu.

Odottelevin terveisin,

Kairan Kuitu Oy

Ylikiimingin valokuituhanke etenee!

Valokuitua Ylikiiminkiin hankkeelle asetettiin tavoitteeksi saada määräaikaan 31.8.2021 mennessä 600 liittymätilausta. Tavoite täyttyi ja Kairan Kuitu Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 22.9., että rakentamishankkeelle haetaan rahoitusta Maaseuturahaston ja ELY-keskuksen jakamista elvytysvaroista.

Koska Ylikiiminki on maantieteellisesti varsin laaja-alue, täytyi jaettavan rahoituksen ehtojen mukaisesti rakentamishanke jakaa kahteen osaan. ELY-keskuksen rahoituksen hakuaika päättyi 30.9.2021 ja Kairan Kuitu Oy jätti kaksi hankehakemusta, joilla katetaan koko Ylikiimingin alueen rakentaminen. Hankehaku on valtakunnallinen, joten rahoituksesta kilpaillaan Suomen laajuisesti. ELY:n ilmoittama tavoiteaikataulu rahoituspäätösten saamiselle on alkuvuosi 2022.

Rakentamishankkeeseen liittyviä kilpailutuksia tehdään etukäteen ehdollisena jo ennen päätöksen saamista. Näin hankkeessa päästään mahdollisimman pikaisesti liikkeelle, kun tieto päätöksestä tulee. Urakoitsijoille ja materiaalitoimittajille tiedoksi, että kaikki kilpailutukset tullaan tekemään julkisten hankintojen kilpailutuskanava Hilman kautta.

Liittymiä voi edelleen tilata 100€ liittymismaksulla!

Liittymien tilauslomake on avoinna Kairan Kuitu Oy:n verkkosivuilla ja tilauksia voi tehdä 100 euron liittymismaksulla toistaiseksi. Hankepäätöksen saavuttua päätetään aikaraja, mihin mennessä 100 euron tilaukset on tehtävä. Valokuituverkon suunnittelu on aikaa vievää työtä, joten myöhemmin ilmoitettavan aikarajan jälkeen liittymismaksu nousee selvästi. Tästä tiedotetaan talvella lisää. Eli jos et ole vielä tilannut kuituliittymää, niin kannattaa huolehtia liittymätilaus kuntoon tulevan talven aikana.

Odotellaan siis päätöksiä ja pidetään peukut pystyssä, että rahoituspäätökset ovat myönteisiä!

Hyvää syksyä toivottaen,

Kairan Kuitu Oy

Tilanne 1.9.2021: Liittymätilauksia saapunut lähes 600kpl!

Valokuitua Ylikiiminkiin hankkeelle asetettiin tavoitteeksi 600kpl liittymätilauksia 31.8.2021 mennessä. Tilauksia on tehty 1.9. mennessä yhteensä reilut 590 kappaletta! Lähellä tavoitetta siis ollaan jo.

Tilauksia on tullut viime viikkojen aikana sen verran paljon, että lähetämme tilausvahvistuksia tässä lähiviikkojen aikana. Ei siis huolta, jos tilausvahvistus ei ole vielä saapunut.

Miten jatketaan?

Puhelinmyynti jatkaa soittokierrosta tämän ja ensi viikon ajan, joten vielä on viimeiset hetket ehtiä mukaan! Myös tilauslomake on avoinna verkkosivuillamme. Samaan aikaan teemme verkkosuunnitelmaan muutoksia saatujen tilausten mukaan ja päivitämme myös päätöksenteon pohjalla olevaa rakentamisen kustannusarviota.

Kairan Kuitu Oy:n hallitus käsittelee Ylikiimingin valokuituverkon rakentamista kokouksessaan 22.9., jolloin tehdään päätöksiä hankkeen etenemisen osalta.

Vielä ehdit siis tilata liittymän ja houkutella muitakin mukaan!

Terveisin,

Kairan Kuitu Oy

Puhelinmyynti alkaa Ylikiimingissä!

Valokuitua Ylikiiminkiin hankkeen liittymämyynnissä on käynnissä loppukiri!

Puhelinmyynti aloittaa tiistaina 24.8. soittamaan läpi kaikki ne kotitaloudet sekä yritykset, jotka eivät ole vielä tilausta tehneet. Puhelut soitetaan numerosta 040-3571594. Kannattaa siis vastata! Tilauksen voi tehdä puhelimessa yhdessä myyntihenkilön kanssa.

Verkkolomakkeen kautta liittymätilauksen ehtii tehdä vielä 31.8. mennessä.

Nyt jos koskaan kannattaa jututtaa naapurit ja tutut, että jokainen on varmasti tietoinen tästä mahdollisuudesta!

Valokuitua Ylikiiminkiin – selvitystyö käynnissä!

YLIKIIMINKI: liittymätilaukset tehtävä 31.8.2021 mennessä!

Valokuitua Ylikiiminkiin hankkeen osalta viimeinen valokuituinfo pidetään torstaina 12.8. Joloksella Haaponiemen hallilla klo 18 – tervetuloa mukaan! Yhteensä valokuituinfoja on sitten pidetty yhdeksällä kylällä. Lisäksi hanke on ollut mukana Ylikiimingin keskustassa lauantaina 7.8. pidetyssä toripäivässä. Loistavia kohtaamisia ja äärettömän hyviä kysymyksiä olemme saaneet, kiitos kaikille osallisille!

Mietitkö vielä liittymän tilaamista? Nyt on aika tilata!

Jotta Ylikiimingin valokuituverkon rakentamisen osalta ehditään tehdä tarvittavat päätökset sekä hakea hankerahoitusta rakentamiseen, tulee liittymätilaukset tehdä viimeistään 31.8.2021 mennessä! Nyt on siis aika tilata vihdoinkin se liittymä. Toripäivässä moni sanoi, että kyllä tilaus on tulossa, mutta ei ole vielä saanut aikaiseksi täyttää nettilomaketta. Tulossa ja harkinnassa olevat liittymät eivät valitettavasti näy täällä laskelmissa, joiden pohjalta sitten tehdään päätöksiä, joten pikaisesti tilauksen tekoon!

Liittymätilauksia on nyt kasassa 60% vaaditusta määrästä. Liittymän tilanneet kohteet on laitettu kartalle ja tarkemmat laskelmat rakentamiskustannuksista eri kylien osalta alkavat. Nämä laskelmat myös näyttävät, onko järkevää pilkkoa rakentamishanke kahteen osaan vai kenties hakea rahoitusta koko alueen osalta yhdessä erässä. Tilaamalla voi siis vielä vaikuttaa lopputulokseen.

Ensi viikon lopulla alkaa myös puhelinmyyntikierros, joten kannattaa vastata siihen tuntemattomaan numeroon! Tiedotamme vielä erikseen verkkosivuilla ja Facebookissa, kun puhelinmyynti käynnistyy.

Toivotaan aurinkoista elokuuta ja huimaa loppukiriä liittymätilausten osalta!

Kairan Kuitu Oy

VALOKUITUINFOT JATKUVAT – TERVETULOA MUKAAN!

TERVETULOA VALOKUITUINFOON!

Mikä ihmeen valokuitu? Kenelle se on tarkoitettu? Mitä sillä tehdään? Miten liittymä oikeasti rakennetaan sisälle saakka? Mm. näihin ja moneen muuhun kysymykseen saat vastauksen kylillä järjestettävissä valokuituinfoissa!

Tervetuloa mukaan juuri sinun aikatauluihisi sopivaan iltaan!

Ylikiiminkiläiset: valokuituliittymän tilauslomake avattu!

Tilauslomake on nyt avoinna ja se löytyy osoitteesta https://www.kairankuitu.fi/tilaus-ylikiiminki/

Saapuneet tilauslomakkeet tarkistetaan Kairan Kuidun toimesta tarvittavien tietojen ja kohteen sijainnin osalta. Jokaiselle tilauksen jättäneelle lähetetään oma vahvistusviesti.

Yritysten ja taloyhtiöiden osalta liittymävaihtoehtoja on useita ja ratkaisut ovat hyvin yksilöllisiä, joten tilauslomakkeella ei vielä tässä vaiheessa sovita liittymän tarkemmista yksityiskohdista. Kun saamme tilauksen, olemme suoraan yhteydessä jokaiseen yritykseen ja taloyhtiöön, niin voidaan katsoa liittymätarve kohteen mukaan. Ennen tilausta lisätietoja ja vaihtoehtoja voi kysyä sähköpostilla info@kairankuitu.fi osoitteesta.

Mitä nopeammin 600 liittymän raja saavutetaan, sitä nopeammin rakentamishankkeessa voidaan edetä! Kannattaa siis kertoa kaverille myös!

Todennäköisesti valokuitutapahtumia kylillä voidaan pitää jo toukokuun aikana, joten tiedotamme niistä lisää huhtikuun lopulla.

Terveisin,

Kairan Kuitu Oy

VALOKUITULIITTYMÄN HINTA YLIKIIMINGISSÄ 100€!

Valokuituliittymät Ylikiimingissä myydään hintaan 100€ per liittymä. Hinta on ns. avaimet käteen paketti, joka sisältää niin maanrakennuksen kuin myös teletyöt materiaaleineen. Liittymismaksuun sisältyy kotiin asennettava päätelaite, josta yhteyden saa sekä langattomasti että verkkojohdolla.

Ylikiimingin alueen alustava verkkosuunnitelma on valmistunut ja sen myötä rakentamiselle on muodostettu alustava kustannusarvio. Kairan Kuitu Oy:n hallitus linjasi kokouksessaan 30.3.2021, että rakentamisen käynnistymisen edellytyksenä on laajakaistatukirahoituksen saaminen hankkeelle sekä riittävä määrä tilaajia hankealueelta. Laskelmien pohjalta minimi tilaajamäärä on n.600, mikä on alle kolmas osa alueen kiinteistöjen määrästä. Ennen liittymismaksun ilmoittamista kiinnostuksen ilmoittaneita on tullut jo 200 kappaletta! Kiitos kaikille aktiivisille tahoille!

Viimeisimmän tiedon mukaan laajakaistarahoitusta jaetaan vuosille 2021 ja 2022 Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin lisäksi EU:n elpymisrahoista ELY-keskuksen maaseuturahoituksen kautta. Elpymisrahoista tulevan tukirahoituksen osalta hakuaikataulu on vielä avoinna ja lisätietoja asiasta saadaan nyt kevään aikana.

Kairan Kuitu Oy:n verkkosivuille avataan pääsiäisen jälkeen oma sähköinen tilauslomake Ylikiimingin liittymätilauksia varten. Liittymävaihtoehdot löytyvät kootusti osoitteesta https://www.kairankuitu.fi/palvelut-ja-hinnat/kotitaloudet. Vaihtoehdot tulevat myös tilauslomakkeelle lisätietoineen. Jatkossa tilausmäärän kehittymisestä tiedotetaan mm. Facebookissa Valokuitua Ylikiiminkiin sekä Kairan Kuitu Oy:n sivuilla.

Kylillä pidettäviä valokuitutapahtumia joudutaan valitettavasti siirtämään vielä kokoontumisrajoitusten vuoksi eteenpäin, mutta toivottavasti toukokuussa voimme jo tavata ulkotiloissa. Tiedotamme näistä tapahtumista lisää huhtikuun lopulla.

Tavoitteena on todellakin rakentaa kerralla valokuituverkko koko entisen Ylikiimingin kunnan alueelle, joten välitättehän viestiä kaikille tutuille!

Aurinkoista pääsiäistä toivottaen,

Kairan Kuitu Oy:n väki

TIETOA HANKKEESTA

Kairan Kuitu Oy selvittää entisen Ylikiimingin kunnan alueen asukkaiden, mökkiläisten ja yritysten sekä yhdistysten kiinnostusta saada alueelle nopeat ja luotettavat tietoliikenneyhteydet. Oulun Seudun LEADER ry myönsi joulukuussa 2020 Valokuitua Ylikiiminkiin tiedotushankkeelle rahoitusta 59.145 euroa.

Valokuitua Ylikiiminkiin hankkeessa tiedotetaan asukkaita ja alueen toimijoita nopeiden tietoliikenneyhteyksien hyödyistä, kartoitetaan valokuituliittymästä kiinnostuneiden määrää sekä muodostetaan alustava verkkosuunnitelma, jonka pohjalta rakentamishankkeelle tehdään kustannusarvio.

Hankkeessa kerätään valokuituliittymästä kiinnostuneiden yhteystiedot. Kiinnostuksen voi ilmoittaa Kairan Kuidun verkkosivuilla ”Ilmoita kiinnostuksesi” sivulla. Kiinnostuksen ilmoittaminen ei ole sitova vaan alustava ilmoitus kiinnostuksesta. Jokainen kiinnostuksen ilmoitus lisää kartalle sijaintimerkin, minkä avulla seurataan mahdollisten tilaajien määrää ja sijaintia eli kartoitetaan verkon laajuutta. Hankkeessa selvitetään lisäksi yhteistyömahdollisuudet toisten operaattoreiden kanssa sekä erilaiset rakentamisvaiheen rahoitusvaihtoehdot.

Tavoitteet

 • Saada mukaan riittävästi liittymästä kiinnostuneita/tilaajia, jotta voidaan edetä rahoituksen hakuvaiheeseen
 • Rakentaa valokuituverkko koko entisen Ylikiimingin kunnan alueelle
 • Liittymän hinta on sama kaikille kuluttajille, olipa tilaaja sitten Vesalassa tai Vepsän kylällä.

Valokuitua Ylikiiminkiin hankkeessa tietoa jaetaan niin lehtimainoksilla, suorajakeluilla, tienvarsikylteillä, some-viestinnällä kuin myös Valokuitutapaamisilla kylillä. Valitettavasti koronatilanteen jatkuessa emme järjestä tapahtumia sisätiloissa, mutta pakkasten hellitettyä maalis-huhtikuussa tulemme kiertämään kylillä ulkotapahtumien merkeissä. Näistä tiedotamme myöhemmin lisää! Facebookissa kannattaa ottaa seurantaan Kairan Kuidun sekä Valokuitua Ylikiiminkiin sivut, sillä molemmilla sivuilla jaetaan ajankohtaisia asioita tietoliikenneyhteyksiin liittyen. Teemme mielellämme yhteistyötä paikallisten yritysten, yhdistysten ja seurojen kanssa.

Valokuituterveisin,
Kairan Kuitu Oy

Kairan kuitu facebookissa

Kairan Kuitu Logo Suomen Seutuverkot jäsen Lounea palvelinkumppani Yhteistyökumppani Pudas-kone Yhteistyökumppani Sähkö-Matic Yhteistyökumppani Sähkö-Artpe Yhteistyökumppani Maaseuturahasto Yhteistyökumppani ELY Keskus