Valokuitua Ylikiiminkiin!

Tökkiikö netti? Eikö TV näy?

Ylikiimingin rakentamiskuulumisia

Pakkasten myötä maa alkaa hiljalleen jäätyä sen verran paljon, että maanrakennustöitä ei voida enää jatkaa täysipainoisesti.

Ohessa koostetta maanrakennuksen edistymisestä:

Osa-alue 1: Runkoverkko on rakennettu Pudasjärven rajalta aina Ylikiimingin keskustaan saakka. Muutamia yksittäisiä yksityisteitä ja Ylikiimingin keskustaa lukuun ottamatta verkko on rakennettu ja kaapelit odottavat kiinteistöjen luona käyttöön kytkemistä.

Osa-alue 2: Runkoverkko on rakennettu Vesalaan saakka. Tilaajahaarat on rakennettu keskusta-Vesala välillä Aumaharjun- ja Aumarannantietä lukuun ottamatta.

Osa-alue 3: Runkoverkon rakentaminen on aloitettu Juopulintien alusta. Tilaajahaaroja rakennetaan vielä mahdollisuuksien mukaan.

Osa-alue 4: Rakentaminen alkaa kesällä 2023

Osa-alue 5: Puolangantiellä runkoverkko on rakennettu Hetekyläntie-Paloniementie välille ja tällä hetkellä runkoa rakennetaan vielä hetken aikaa Vepsänjärven lähistöllä. Tilaajahaaroja rakennetaan mahdollisuuksien mukaan Puolangantien alkupäässä.

Osa-alue 6: Rakentaminen alkaa kesällä 2023

Maanrakennustöitä jatketaan heti ensi kesänä roudan sulettua ja mahdollisten tulvavesien poistuttua. Verkko valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana.

Runkoverkon kuitutyöt

Kuituverkon varrella olevia jakokaappeja ja maanvaraisia jatkoksia on hitsattu yhtä matkaa runkoverkon rakentumisen kanssa. Joulukuussa jatketaan vielä jakokaappien hitsausta ja tehdään teletilaan tarvittavia laiteasennuksia sekä kytkentöjä. Valitettavasti teletilan käyttöönotto on viivästynyt alkuperäisestä suunnitelmasta laitetoimittajan konkurssin myötä. Liiketoiminnalle löytyi onneksi pikaisesti jatkaja ja tilatut laitteet ovat tulossa.

Tilaajapään asennukset

Asiakkaiden kotona tehtävät teleasennukset alkavat tammikuussa 2023. Muutamaa poikkeusta (Juopulintien ja Puolangantien varressa) lukuun ottamatta kaikki tilaajat, joille on tuotu kuitukaapeli, kytketään käyttöön talvella 2023. Tiedotamme vielä joulukuussa erikseen asennukseen ja asennusajan varaukseen liittyvistä asioista.

Pihakuva ja omaa kiinteistöä koskeva sijoituslupa

Osa tilanneista asiakkaista ei ole vielä toimittanut pihakuvaa ja omaa kiinteistöään koskevaa sijoituslupalomaketta. Lomakkeita on saatavilla paperisena Ylikiimingin asukastuvalla sekä tarvittaessa voimme lähettää lomakkeen vielä uudestaan sähköpostitse. Muistattehan toimittaa pihakuvalomakkeen sijoituslupineen helmikuun loppuun mennessä!

Muita aikatauluja

Tulevan talven aikana jatketaan kesällä 2023 rakennettavien alueiden osalta yksityisteiden ja yksittäisten maanomistajien sijoituslupien hakemista. Toimitamme lupa- ja kartta-aineistoja tammikuun aikana. Yritysliittymän tilanneisiin olemme yhteydessä joulukuun aikana ja taloyhtiökohteisiin tammikuussa 2023.

Terveisin,

Kairan Kuitu Oy

100€ Liittymismaksut lähdössä

Ylikiimingin 1.vaiheen 100 euron liittymismaksuja laskutetaan lähiaikoina. Mikäli huomaatte yhteystiedoissa tai muissa laskulla olevissa tiedoissa päivitettävää, niin olettehan yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen info@kairankuitu.fi

Liittymismaksuja laskutetaan useammassa erässä, joten ei tarvitse huolestua, jos laskua ei vielä näy.

YLIKIIMINGIN VALOKUITUVERKON RAKENTAMINEN ON ALKANUT

Valokuituverkon rakentaminen aloitetaan maanteiden alitustöillä. Tällä hetkellä alituksia tehdään Hetekyläntien alueella. Alituksia tehdään parin viikon ajan, minkä jälkeen koneryhmät lähtevät liikkeelle ja alkaa varsinainen valokuitukaapelien asentaminen maahan.

Alitus tarkoittaa sitä, että maanteiden ali asennetaan suojaputki. Tie voidaan alittaa lyhyillä matkoilla myyrällä tai sitten pitkissä ja haastavammissa kohdissa suuntaporaamalla. Näitä molempia työtapoja käytetään Ylikiimingin alueella.

Ylikiimingin verkon osalta maanrakennusvaihe kestää useita kuukausia. Verkkoa rakennetaan valmiiksi osa-alueittain. Tämä tarkoittaa sitä, että liittymiä kytketään käyttöön myös osa-alueittain eli ensimmäisenä käyttöön tulevat 1 ja 2 osa-alueiden liittymät. Liittymien teleasennustyöt alkaa syksyllä, jolloin myös ensimmäiset liittymät otetaan käyttöön. Liittymien käyttöönottoa jatketaan läpi talven. Tiedotamme loppukesästä vielä tarkemmin liittymien sisäasennusten aikatauluista ja asennusaikojen varaamisesta.

Vieläkö ehtii tilata?

Osa-alueet 1 ja 2 – nyt on viimeiset hetket!

Osa-alueet 3-6 – 100€ tarjous voimassa toistaiseksi eli hyvin ehtii vielä tilata

Liittymismaksujen laskutus

Sopimusehtojen mukaisesti liittymismaksut laskutetaan ennen rakentamisen aloitusta. Liittymismaksut laskutetaan heinäkuun 2022 alussa koko 1 vaiheen osalta.

Pihakuvat ja sijoitusluvat

Vielä muutamilta kotitalouksilta puuttuu pihakuva sekä kaapelin sijoituslupalomake. Hoidattehan lomakkeet pikaisesti Kairan Kuidulle! Mikäli lomakkeen täyttämisessä on haasteita, niin olethan yhteydessä info@kairankuitu.fi

Hyvää juhannusta toivottaen,

Kairan Kuitu Oy:n väki

YLIKIIMINKI: RAKENTAMISALUEET JA 100€ TARJOUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Ylikiimingin valokuituverkon rakentaminen on jaettu rahoituksen vuoksi kahteen hankealueeseen: Ylikiiminki I ja Ylikiiminki II. Näistä alueista Ylikiiminki I on saanut jo rahoituspäätöksen ja Ylikiiminki II odottaa vielä päätöstä. Tässä vaiheessa rakentamistiedotteemme koskevat siten ainoastaan Ylikiiminki I aluetta.

Ylikiiminki I alue on jaettu osa-alueisiin 1-6, jotka on esitetty alla olevalla kartalla. Rakentaminen alkaa osa-alueesta 1 jatkuen osa-alueeseen 2. Koska eri osa-alueiden rakentaminen tapahtuu eri aikaan, on niille myös 100€ tarjoushinta voimassa eri ajan.

Karttapohjan kuva: https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/

Rakentamisalueet 1 ja 2 – 100€ hinta voimassa 20.5.2022 mennessä saapuneille tilauksille. Tämän jälkeen hinta on 495€ siihen saakka, että kohde vielä ehditään ottaa mukaan rakentamiseen. Mikäli kohdetta ei enää ehditä ottaa mukaan, astuu voimaan normaali hinnasto, jossa liittymähinnat ovat alkaen 995€.

Rakentamisalueet 3-6 – 100€ hinta voimassa toistaiseksi kunnes ilmoitamme tarkempia päivämääriä. Valokuituverkon rakentaminen alkaa Ylikiiminki I alueella (osa-alueet 1 ja 2) kesäkuussa heti, kun saamme ELY-keskuksen myöntämän sijoitusluvan kaapeleille. Kun rakentaminen alkaa ja nähdään rakentamisen etenemistahti, tiedotetaan seuraavien vaiheiden aikatauluista tarkemmin.

Myös Ylikiiminki II alueelle 100€ hinta voimassa toistaiseksi.

YLIKIIMINKI I -ALUE SAI RAHOITUKSEN!

Tasan vuosi sitten julkistettiin liittymismaksun hinta 100€ ja jälleen näin aprillipäivän kunniaksi meillä on ilo kertoa, että Ylikiiminki I alueelle on juuri myönnetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen laajakaistatuki EU:n elpymisvaroista. Ylikiimingin valokuituverkon rakentaminen siis käynnistyy kesällä 2022! Tiedotamme vielä tarkemmasta rakentamisaikataulusta myöhemmin lisää.

Ylikiiminki I alueeseen kuuluvat alueet on esitetty oheisessa kartassa vihreällä pohjalla ja Ylikiiminki II alue sinisellä.

Ylikiiminki II hankkeen osalta ELY ei ole vielä tehnyt päätöstä, joten hanke odottaa lopullista ratkaisua. Tiedotamme tämän alueen osalta heti lisää, kun saamme tarkempaa tietoa.

Miten asia etenee?

Lähetämme kaikille Ylikiiminki I alueen tilaajille tarkemman infopaketin pääsiäisen jälkeen. Samoin kaapelien sijoituslupien osalta lähestymme tiekuntia ja yksityisiä kiinteistöjen omistajia huhti- ja toukokuun aikana.

Rakentamiseen liittyen on varmasti mielessä monenlaisia avoimia kysymyksiä, joten järjestämme kaikille avoimen infotilaisuuden Ylikiimingin asukastuvalla 3.5. klo 18-20.

Valoisaa kevättä toivottaen,

Kairan Kuitu Oy

Liittymät 100€ 30.4.2022 saakka!

Tilannekatsaus 8.3.2022

Hankerahoitusten päätösten piti alkuperäisen aikataulun mukaan valmistua jo tammi-helmikuussa 2022, mutta valitettavasti päätöksenteko on viivästynyt. Syksyn haussa oli mukana ennätysmäärä valokuituhankkeita, joten niiden arviointi ja pisteytys on ottanut ennakoitua enemmän aikaa. Ylikiimingin hankerahoituksen osalta odotetaan siten edelleen tietoa ja päätöstä, saadaanko ELY-keskuksen jakama tuki hankkeille. Viimeisimpien tietojen mukaan päätöksiä voitaisiin alkaa tekemään viikolla 11.

Mikäli Ylikiimingin valokuituverkon rakentamisen rahoitus järjestyy, alkaa rakentaminen heti alkukesästä. Valmisteluita tehdään taustalla koko ajan. Urakoitsijoiden ja materiaalien kilpailutukset ovat käynnissä, sijoituslupa-asioita valmistellaan ja suunnitelmia tarkennetaan.

Paljon on vielä tehtävää ennen rakentamisen aloitusta ja etenkin päätösaikataulun venymisestä johtuen sijoituslupien hakemiseen jää vähän aikaa. Tässä asiassa tarvitaan varmasti paikallisten apua ja etenkin tiekunnat voisivat jo nyt etukäteen valmistella asiaa oman tiensä alueella. Sijoituslupapaperit lähetämme kaikille tiekunnille postitse. Tavoitteena on, että luvat saadaan kuntoon huhtikuun aikana. Mikäli siis tiekunnalta vaaditaan kokoontuminen, voisi kokousta jo alustavasti valmistella huhtikuulle. Tavoitteena on myös pitää Ylikiimingissä huhtikuun viimeisellä viikolla sijoituslupailta, jossa voidaan katsoa käytännön asioita tiekuntien edustajien kanssa.

Jotta verkon rakentamisessa päästään käyntiin heti kesän alussa, tulee myös liittymätilaukset olla tehtynä ajoissa. Tarjous 100 euron liittymismaksulla on voimassa 30.4.2022 saakka. Tämän jälkeen liittymismaksu tulee nousemaan. Tiedotamme jälkihinnoittelusta heti, kun hankkeen käynnistyminen varmistuu.

Odottelevin terveisin,

Kairan Kuitu Oy

Ylikiimingin valokuituhanke etenee!

Valokuitua Ylikiiminkiin hankkeelle asetettiin tavoitteeksi saada määräaikaan 31.8.2021 mennessä 600 liittymätilausta. Tavoite täyttyi ja Kairan Kuitu Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 22.9., että rakentamishankkeelle haetaan rahoitusta Maaseuturahaston ja ELY-keskuksen jakamista elvytysvaroista.

Koska Ylikiiminki on maantieteellisesti varsin laaja-alue, täytyi jaettavan rahoituksen ehtojen mukaisesti rakentamishanke jakaa kahteen osaan. ELY-keskuksen rahoituksen hakuaika päättyi 30.9.2021 ja Kairan Kuitu Oy jätti kaksi hankehakemusta, joilla katetaan koko Ylikiimingin alueen rakentaminen. Hankehaku on valtakunnallinen, joten rahoituksesta kilpaillaan Suomen laajuisesti. ELY:n ilmoittama tavoiteaikataulu rahoituspäätösten saamiselle on alkuvuosi 2022.

Rakentamishankkeeseen liittyviä kilpailutuksia tehdään etukäteen ehdollisena jo ennen päätöksen saamista. Näin hankkeessa päästään mahdollisimman pikaisesti liikkeelle, kun tieto päätöksestä tulee. Urakoitsijoille ja materiaalitoimittajille tiedoksi, että kaikki kilpailutukset tullaan tekemään julkisten hankintojen kilpailutuskanava Hilman kautta.

Liittymiä voi edelleen tilata 100€ liittymismaksulla!

Liittymien tilauslomake on avoinna Kairan Kuitu Oy:n verkkosivuilla ja tilauksia voi tehdä 100 euron liittymismaksulla toistaiseksi. Hankepäätöksen saavuttua päätetään aikaraja, mihin mennessä 100 euron tilaukset on tehtävä. Valokuituverkon suunnittelu on aikaa vievää työtä, joten myöhemmin ilmoitettavan aikarajan jälkeen liittymismaksu nousee selvästi. Tästä tiedotetaan talvella lisää. Eli jos et ole vielä tilannut kuituliittymää, niin kannattaa huolehtia liittymätilaus kuntoon tulevan talven aikana.

Odotellaan siis päätöksiä ja pidetään peukut pystyssä, että rahoituspäätökset ovat myönteisiä!

Hyvää syksyä toivottaen,

Kairan Kuitu Oy

Tilanne 1.9.2021: Liittymätilauksia saapunut lähes 600kpl!

Valokuitua Ylikiiminkiin hankkeelle asetettiin tavoitteeksi 600kpl liittymätilauksia 31.8.2021 mennessä. Tilauksia on tehty 1.9. mennessä yhteensä reilut 590 kappaletta! Lähellä tavoitetta siis ollaan jo.

Tilauksia on tullut viime viikkojen aikana sen verran paljon, että lähetämme tilausvahvistuksia tässä lähiviikkojen aikana. Ei siis huolta, jos tilausvahvistus ei ole vielä saapunut.

Miten jatketaan?

Puhelinmyynti jatkaa soittokierrosta tämän ja ensi viikon ajan, joten vielä on viimeiset hetket ehtiä mukaan! Myös tilauslomake on avoinna verkkosivuillamme. Samaan aikaan teemme verkkosuunnitelmaan muutoksia saatujen tilausten mukaan ja päivitämme myös päätöksenteon pohjalla olevaa rakentamisen kustannusarviota.

Kairan Kuitu Oy:n hallitus käsittelee Ylikiimingin valokuituverkon rakentamista kokouksessaan 22.9., jolloin tehdään päätöksiä hankkeen etenemisen osalta.

Vielä ehdit siis tilata liittymän ja houkutella muitakin mukaan!

Terveisin,

Kairan Kuitu Oy

Puhelinmyynti alkaa Ylikiimingissä!

Valokuitua Ylikiiminkiin hankkeen liittymämyynnissä on käynnissä loppukiri!

Puhelinmyynti aloittaa tiistaina 24.8. soittamaan läpi kaikki ne kotitaloudet sekä yritykset, jotka eivät ole vielä tilausta tehneet. Puhelut soitetaan numerosta 040-3571594. Kannattaa siis vastata! Tilauksen voi tehdä puhelimessa yhdessä myyntihenkilön kanssa.

Verkkolomakkeen kautta liittymätilauksen ehtii tehdä vielä 31.8. mennessä.

Nyt jos koskaan kannattaa jututtaa naapurit ja tutut, että jokainen on varmasti tietoinen tästä mahdollisuudesta!

Valokuitua Ylikiiminkiin – selvitystyö käynnissä!

YLIKIIMINKI: liittymätilaukset tehtävä 31.8.2021 mennessä!

Valokuitua Ylikiiminkiin hankkeen osalta viimeinen valokuituinfo pidetään torstaina 12.8. Joloksella Haaponiemen hallilla klo 18 – tervetuloa mukaan! Yhteensä valokuituinfoja on sitten pidetty yhdeksällä kylällä. Lisäksi hanke on ollut mukana Ylikiimingin keskustassa lauantaina 7.8. pidetyssä toripäivässä. Loistavia kohtaamisia ja äärettömän hyviä kysymyksiä olemme saaneet, kiitos kaikille osallisille!

Mietitkö vielä liittymän tilaamista? Nyt on aika tilata!

Jotta Ylikiimingin valokuituverkon rakentamisen osalta ehditään tehdä tarvittavat päätökset sekä hakea hankerahoitusta rakentamiseen, tulee liittymätilaukset tehdä viimeistään 31.8.2021 mennessä! Nyt on siis aika tilata vihdoinkin se liittymä. Toripäivässä moni sanoi, että kyllä tilaus on tulossa, mutta ei ole vielä saanut aikaiseksi täyttää nettilomaketta. Tulossa ja harkinnassa olevat liittymät eivät valitettavasti näy täällä laskelmissa, joiden pohjalta sitten tehdään päätöksiä, joten pikaisesti tilauksen tekoon!

Liittymätilauksia on nyt kasassa 60% vaaditusta määrästä. Liittymän tilanneet kohteet on laitettu kartalle ja tarkemmat laskelmat rakentamiskustannuksista eri kylien osalta alkavat. Nämä laskelmat myös näyttävät, onko järkevää pilkkoa rakentamishanke kahteen osaan vai kenties hakea rahoitusta koko alueen osalta yhdessä erässä. Tilaamalla voi siis vielä vaikuttaa lopputulokseen.

Ensi viikon lopulla alkaa myös puhelinmyyntikierros, joten kannattaa vastata siihen tuntemattomaan numeroon! Tiedotamme vielä erikseen verkkosivuilla ja Facebookissa, kun puhelinmyynti käynnistyy.

Toivotaan aurinkoista elokuuta ja huimaa loppukiriä liittymätilausten osalta!

Kairan Kuitu Oy

VALOKUITUINFOT JATKUVAT – TERVETULOA MUKAAN!

TERVETULOA VALOKUITUINFOON!

Mikä ihmeen valokuitu? Kenelle se on tarkoitettu? Mitä sillä tehdään? Miten liittymä oikeasti rakennetaan sisälle saakka? Mm. näihin ja moneen muuhun kysymykseen saat vastauksen kylillä järjestettävissä valokuituinfoissa!

Tervetuloa mukaan juuri sinun aikatauluihisi sopivaan iltaan!

Ylikiiminkiläiset: valokuituliittymän tilauslomake avattu!

Tilauslomake on nyt avoinna ja se löytyy osoitteesta https://www.kairankuitu.fi/tilaus-ylikiiminki/

Saapuneet tilauslomakkeet tarkistetaan Kairan Kuidun toimesta tarvittavien tietojen ja kohteen sijainnin osalta. Jokaiselle tilauksen jättäneelle lähetetään oma vahvistusviesti.

Yritysten ja taloyhtiöiden osalta liittymävaihtoehtoja on useita ja ratkaisut ovat hyvin yksilöllisiä, joten tilauslomakkeella ei vielä tässä vaiheessa sovita liittymän tarkemmista yksityiskohdista. Kun saamme tilauksen, olemme suoraan yhteydessä jokaiseen yritykseen ja taloyhtiöön, niin voidaan katsoa liittymätarve kohteen mukaan. Ennen tilausta lisätietoja ja vaihtoehtoja voi kysyä sähköpostilla info@kairankuitu.fi osoitteesta.

Mitä nopeammin 600 liittymän raja saavutetaan, sitä nopeammin rakentamishankkeessa voidaan edetä! Kannattaa siis kertoa kaverille myös!

Todennäköisesti valokuitutapahtumia kylillä voidaan pitää jo toukokuun aikana, joten tiedotamme niistä lisää huhtikuun lopulla.

Terveisin,

Kairan Kuitu Oy

VALOKUITULIITTYMÄN HINTA YLIKIIMINGISSÄ 100€!

Valokuituliittymät Ylikiimingissä myydään hintaan 100€ per liittymä. Hinta on ns. avaimet käteen paketti, joka sisältää niin maanrakennuksen kuin myös teletyöt materiaaleineen. Liittymismaksuun sisältyy kotiin asennettava päätelaite, josta yhteyden saa sekä langattomasti että verkkojohdolla.

Ylikiimingin alueen alustava verkkosuunnitelma on valmistunut ja sen myötä rakentamiselle on muodostettu alustava kustannusarvio. Kairan Kuitu Oy:n hallitus linjasi kokouksessaan 30.3.2021, että rakentamisen käynnistymisen edellytyksenä on laajakaistatukirahoituksen saaminen hankkeelle sekä riittävä määrä tilaajia hankealueelta. Laskelmien pohjalta minimi tilaajamäärä on n.600, mikä on alle kolmas osa alueen kiinteistöjen määrästä. Ennen liittymismaksun ilmoittamista kiinnostuksen ilmoittaneita on tullut jo 200 kappaletta! Kiitos kaikille aktiivisille tahoille!

Viimeisimmän tiedon mukaan laajakaistarahoitusta jaetaan vuosille 2021 ja 2022 Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin lisäksi EU:n elpymisrahoista ELY-keskuksen maaseuturahoituksen kautta. Elpymisrahoista tulevan tukirahoituksen osalta hakuaikataulu on vielä avoinna ja lisätietoja asiasta saadaan nyt kevään aikana.

Kairan Kuitu Oy:n verkkosivuille avataan pääsiäisen jälkeen oma sähköinen tilauslomake Ylikiimingin liittymätilauksia varten. Liittymävaihtoehdot löytyvät kootusti osoitteesta https://www.kairankuitu.fi/palvelut-ja-hinnat/kotitaloudet. Vaihtoehdot tulevat myös tilauslomakkeelle lisätietoineen. Jatkossa tilausmäärän kehittymisestä tiedotetaan mm. Facebookissa Valokuitua Ylikiiminkiin sekä Kairan Kuitu Oy:n sivuilla.

Kylillä pidettäviä valokuitutapahtumia joudutaan valitettavasti siirtämään vielä kokoontumisrajoitusten vuoksi eteenpäin, mutta toivottavasti toukokuussa voimme jo tavata ulkotiloissa. Tiedotamme näistä tapahtumista lisää huhtikuun lopulla.

Tavoitteena on todellakin rakentaa kerralla valokuituverkko koko entisen Ylikiimingin kunnan alueelle, joten välitättehän viestiä kaikille tutuille!

Aurinkoista pääsiäistä toivottaen,

Kairan Kuitu Oy:n väki

TIETOA HANKKEESTA

Kairan Kuitu Oy selvittää entisen Ylikiimingin kunnan alueen asukkaiden, mökkiläisten ja yritysten sekä yhdistysten kiinnostusta saada alueelle nopeat ja luotettavat tietoliikenneyhteydet. Oulun Seudun LEADER ry myönsi joulukuussa 2020 Valokuitua Ylikiiminkiin tiedotushankkeelle rahoitusta 59.145 euroa.

Valokuitua Ylikiiminkiin hankkeessa tiedotetaan asukkaita ja alueen toimijoita nopeiden tietoliikenneyhteyksien hyödyistä, kartoitetaan valokuituliittymästä kiinnostuneiden määrää sekä muodostetaan alustava verkkosuunnitelma, jonka pohjalta rakentamishankkeelle tehdään kustannusarvio.

Hankkeessa kerätään valokuituliittymästä kiinnostuneiden yhteystiedot. Kiinnostuksen voi ilmoittaa Kairan Kuidun verkkosivuilla ”Ilmoita kiinnostuksesi” sivulla. Kiinnostuksen ilmoittaminen ei ole sitova vaan alustava ilmoitus kiinnostuksesta. Jokainen kiinnostuksen ilmoitus lisää kartalle sijaintimerkin, minkä avulla seurataan mahdollisten tilaajien määrää ja sijaintia eli kartoitetaan verkon laajuutta. Hankkeessa selvitetään lisäksi yhteistyömahdollisuudet toisten operaattoreiden kanssa sekä erilaiset rakentamisvaiheen rahoitusvaihtoehdot.

Tavoitteet

  • Saada mukaan riittävästi liittymästä kiinnostuneita/tilaajia, jotta voidaan edetä rahoituksen hakuvaiheeseen
  • Rakentaa valokuituverkko koko entisen Ylikiimingin kunnan alueelle
  • Liittymän hinta on sama kaikille kuluttajille, olipa tilaaja sitten Vesalassa tai Vepsän kylällä.

Valokuitua Ylikiiminkiin hankkeessa tietoa jaetaan niin lehtimainoksilla, suorajakeluilla, tienvarsikylteillä, some-viestinnällä kuin myös Valokuitutapaamisilla kylillä. Valitettavasti koronatilanteen jatkuessa emme järjestä tapahtumia sisätiloissa, mutta pakkasten hellitettyä maalis-huhtikuussa tulemme kiertämään kylillä ulkotapahtumien merkeissä. Näistä tiedotamme myöhemmin lisää! Facebookissa kannattaa ottaa seurantaan Kairan Kuidun sekä Valokuitua Ylikiiminkiin sivut, sillä molemmilla sivuilla jaetaan ajankohtaisia asioita tietoliikenneyhteyksiin liittyen. Teemme mielellämme yhteistyötä paikallisten yritysten, yhdistysten ja seurojen kanssa.

Valokuituterveisin,
Kairan Kuitu Oy

Kairan kuitu facebookissa

Kairan Kuitu Logo Suomen Seutuverkot jäsen Cinia palvelinkumppani Yhteistyökumppani Pudas-kone Yhteistyökumppani Sähkö-Matic