Valokuitua Ylikiiminkiin esiselvitystyölle rahoitusta!

Valokuitua Ylikiiminkiin esiselvitystyölle rahoitusta!

25.11.2020


Oulun Seudun Leader ry myönsi kokouksessaan 19.11. rahoitusta Kairan Kuitu Oy:lle Ylikiimingin esiselvitystyötä varten. Lopullisen päätöksen rahoituksesta tekee Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vuoden loppuun mennessä.

Esiselvityshankkeella selvitetään entisen Ylikiimingin kunnan alueen osalta, millä edellytyksillä alueelle voidaan rakentaa valokuituverkko Kairan Kuitu Oy:n verkkoa laajentamalla. Hankealueena on koko entisen Ylikiimingin kunnan alue. Hankkeessa selvitetään vakituisten asukkaiden, yritysten ja vapaa-ajan asukkaiden määrä, tietoliikenneyhteyksien nykytila, tarve valokuituyhteyksien rakentamiseen sekä määritetään verkkosuunnitelman kautta kustannusarvio rakennushankkeen toteuttamiselle.

Hankkeen tavoitteena on saada riittävä määrä kiinnostuneita, jotta valokuituverkko voidaan rakentaa koko entisen Ylikiimingin alueelle.

Ylikiiminkiläisille selvityshanke tulee näkymään usealla eri tasolla. Koronan johdosta tietoa jaetaan paljon sähköisenä ja tapahtumia pidetään verkossa. Toivottavasti keväällä jo voidaan pitää myös hyväksi todettuja valokuituiltoja jokaisella kylällä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä aktiivisten kylien ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Valokuituyhteydestä kiinnostuneiden tietoja kerätään Kairan Kuidun verkkosivuilla ”Ilmaise kiinnostuksesi” sivulla www.kairankuitu.fi/kiinnostus/. Kiinnostuksen ilmoittaminen ei ole ilmoittajaa sitova eikä se ole tilaus. Lopullisen liittymismaksun varmistuttua tilaajien kanssa tehdään erillinen liittymäsopimus.

Selvitystyön kohderyhmään kuuluvat vakituisten asukkaiden, yritysten ja yhdistysten lisäksi hieman haastavammin tavoitettavissa olevat vapaa-ajanasukkaat. Hankkeen osalta toivotaankin, että kaikki nopeista yhteyksistä kiinnostuneet vinkkaavatkin tästä mahdollisuudesta myös omassa lähipiirissään, niin mahdollisimman moni kuulee hankkeesta heti alkumetreillä!

Hankkeelle on luotu juuri oma Facebook sivu, joka löytyy Valokuitua Ylikiiminkiin nimellä. Sivustolla jaetaan ajankohtaista tietoa hankkeen etenemisestä, valokuituyhteyksien eduista, verkon rakentamisesta sekä monenlaisia uutisia nopeisiin tietoliikenneyhteyksiin liittyen.

Valokuituterveisin,

Kairan Kuitu Oy

Kairan kuitu facebookissa

Kairan Kuitu Logo Suomen Seutuverkot jäsen Netplaza logo Netplaza logo Yhteistyökumppani Pudas-kone Yhteistyökumppani Sähkö-Matic