Valokuitua Ylikiiminkiin selvitystyö alkaa!

Valokuitua Ylikiiminkiin selvitystyö alkaa!

6.10.2020


Entisen Ylikiimingin kunnan alueen asukkaat ja yritykset ovat taistelleet hitaiden tietoliikenneyhteyksien kanssa jo vuosia. Alueella on myös odotettu Oulun kaupungin päätöksiä, miten kaupunki aikoo edistää yhteyksien rakentumista alueellaan. Syyskuun lopulla Oulun kaupunki linjasi toimenpiteitään ja tämän pohjalta ylikiiminkiläiset kyläaktiivit ottivat yhteyttä naapurikunnan puolella toimivaan Kairan Kuitu Oy:öön. Kairan Kuitu Oy on rakennuttanut kattavan valokuituverkon Pudasjärven kaupungin ja Taivalkosken kunnan alueelle vuosien 2014 ja 2017 välisenä aikana.

Ylikiimingin alueen selvitystyössä kartoitetaan valokuituyhteyksistä kiinnostuneiden määrä sekä sijainti, ja tiedotetaan alueen asukkaita, yrityksiä ja yhdistyksiä valokuituliittymän tuomista mahdollisuuksista. Tulevalla talvikaudella Ylikiimingin kylillä järjestetään valokuituiltoja mahdollisuuksien mukaan koronatilanteen niin salliessa. Selvitystyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä paikallisten kyläaktiivien kanssa. Valokuituiltojen ajankohdasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin paikallislehdessä, Kairan Kuitu Oy:n verkko- ja Facebook sivuilla. Alustavan kiinnostuksen voi ilmoittaa jo nyt Kairan Kuitu Oy:n verkkosivuilla www.kairankuitu.fi ”Ilmaise kiinnostuksesi” –sivulla.

Selvitystyön tavoitteena on kerätä riittävä määrä kiinnostuneita, minkä pohjalta tehdään verkkosuunnitelma ja rakentamisen kustannusarvio. Kiinnostuneiden määrän selvittyä voidaan myös tarkentaa liittymän hinta-arviota. Tavoitteena on, että liittymän hinta säilyy kohtuullisella tasolla, jotta mahdollisimman moni voi liittymän tilata.

Nopea tietoliikenneyhteys on yhtä tärkeä perustoiminto kuin lämmitys, sähkö tai vesijohtoverkosto. Moderni tietoliikenne ja uudet sähköiset palvelut edellyttävät suuria tiedonsiirtonopeuksia, joihin nykyisten kuparikaapelin kautta toimivien kiinteiden tai liikkuvien langattomien yhteyksien ominaisuudet eivät enää riitä. Nopeat yhteydet mahdollistavat etätyön ja –koulun, kiinteistön valvonnan, turvapalvelut, etälääkäritoiminnan ja monet muut sähköisesti toteutettavat palvelut. Antenniverkon palveluiden vähentyessä valokuituyhteys tuo myös nykyaikaiset TV-palvelut kaikkien saataville.

Kairan Kuitu Oy

Kairan kuitu facebookissa

Kairan Kuitu Logo Suomen Seutuverkot jäsen Netplaza logo Netplaza logo Yhteistyökumppani Pudas-kone Yhteistyökumppani Sähkö-Matic