Kairan Kuidun kuulumisia

Kairan Kuidun kuulumisia

8.2.2024


Kairan Kuitu Oy täytti 10 vuotta syksyllä 2023. Tyhjästä rakennetulle infrayhtiölle se on merkittävä rajapyykki. Yhtiö on selvinnyt alkuvaiheen vaikeuksista, kehittänyt toimintaansa ja ennen kaikkea kustannustehokkuuttaan. Verkkoa on rakennettu julkisella tuella ilman omaa alkupääomaa, mistä johtuen lainaa on paljon. Pitkä matalakorkoinen aika oli yhtiön toiminnan vakauttamisen kannalta todella tärkeää aikaa. Koko ajan oli kuitenkin tiedossa, että korot tulevat nousemaan ja se tulee näkymään yhtiön taloudessa merkittävällä tavalla. Toimenpiteitä oli siis tehtävä, jotta velvoitteista selvitään jatkossakin.

Yhtenä yhtiön päätavoitteena on ollut jatkuva tilaajamäärän kasvattaminen. Tämä tavoite mielessä Kairan Kuitu Oy toteutti vuosina 2020-2021 Valokuitua Ylikiiminkiin esiselvityshankkeen, jolla kartoitettiin alueen asukkaiden, yritysten ja muiden toimijoiden halukkuutta valokuituliittymien hankintaan. Hankkeen toteutuksen edellytyksenä oli, että hankkeelle tulee saada julkinen laajakaistatukirahoitus. Ilman julkista tukea Ylikiimingin, Pudasjärven ja Taivalkosken kaltaisille harvaan asutuille alueille ei valokuituverkkoja olisi rakennettu. Syksyllä 2021 ei kuitenkaan ollut jaossa ELY-keskuksen laajakaistatukirahoitusta, mikä siirsi Ylikiimingin verkon rakentamisen aloitusta. Hankerahoituksen jakaminen odotti EU:n elpymisvarojen jakoperusteiden määrittelyä. Lopulta myönteinen hankepäätös saatiin huhtikuussa 2022 eli vuosi tarpeen toteamisen jälkeen.

Vuodet 2022 ja 2023 olivat kiireistä lisärakentamisen aikaa. Ylikiiminki I hankealueen rakentaminen alkoi kesäkuussa 2022 ja rakentamistyöt saatiin päätökseen vuoden 2023 loppuun mennessä, muutamaa yksittäistä tilaajakytkentää lukuun ottamatta. Ylikiiminki I alueen lopullinen tilausmäärä oli erittäin positiivinen yllätys, sillä liittymätilausten määrä kasvoi n. 20% hankkeen valmisteluvaiheesta. Näin mittava liittymämäärän lisäys näkyy toki hankkeen lopullisissa kustannuksissakin. Merkittävä osa Ylikiimingin tilaajista kytkettiin käyttöön loppuvuodesta 2023, mistä johtuen uusien tilaajien vaikutus yhtiön liikevaihtoon näkyy täysimääräisesti vasta vuoden 2024 tilinpäätöksen luvuissa.

Päätös valokuituverkon rakentamisesta ja laajentamisesta Ylikiiminkiin oli Kairan Kuitu Oy:lle erittäin iso, mutta tulevia vuosia ajatellen myös erittäin tärkeä. Mitä enemmän verkossa on käyttäjiä, sitä kustannustehokkaammin palveluita voidaan tuottaa.

Viime vuosien aikana toisena päätavoitteena on ollut tuotantokustannusten minimoiminen. Tähän on pyritty kilpailuttamalla palveluja ja rahoituksia uudelleen. Vuonna 2023 Kairan Kuitu Oy kilpailutti operaattoripalvelut uudestaan yhdessä 9 kuituverkon yhteenliittymän kanssa. Kilpailutuksessa oli kyse lähes 14.000 tilaajan yhteyksien tuottamisesta, mikä houkutteli mukaan uusia operaattoreita tarjoamaan palveluitaan. Uusi sopimuskausi astui voimaan 1.1.2024, selvästi aiempaa huokeammilla tuotantohinnoilla. Alueellisten kuituverkkojen välistä yhteistyötä on kehitetty vuosien saatossa, minkä seurausta oli myös tämä yhteiskilpailutus.

Vuonna 2023 korkokustannusten nousu lisäsi Kairan Kuitu Oy:n rahoituskustannuksia merkittävästi. Tämä näkyy myös yhtiön tappiollisessa tuloksessa. Korkojen nousuun on kuitenkin varauduttu kilpailuttamalla yhtiön lainarahoitus uudestaan. Kairan Kuitu Oy:n lainat ovat omistajakuntien takaamat, joten lainamuutokset vaativat aina Pudasjärven kaupunginhallituksen, Taivalkosken kunnanhallituksen kuin myös molempien kuntien valtuustojen käsittelyt. Valitusaikoineen tällaiset muutokset kestävät todella pitkän aikaa. Rahoituksen kilpailutuksen myönteinen vaikutus näkyy siten valitettavasti vasta vuonna 2024.

Yllä kuvattujen toimenpiteiden johdosta yhtiön talous näyttää tuleville vuosille hyvin positiiviselta. Valokuitutoimiala on vihdoinkin lyönyt itsensä läpi. Julkisen talouden kurimuksessa nopeita ja toimintavarmoja kuituyhteyksiä tarvitaan tulevina vuosina aina vain enemmän.

8.2.2024

Marianne Mäntylehto

toimitusjohtaja

Kairan Kuitu Oy

Kairan kuitu facebookissa

Kairan Kuitu Logo Suomen Seutuverkot jäsen Lounea palvelinkumppani Yhteistyökumppani Pudas-kone Yhteistyökumppani Sähkö-Matic Yhteistyökumppani Sähkö-Artpe Yhteistyökumppani Maaseuturahasto Yhteistyökumppani ELY Keskus