Ylikiiminki: Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Ylikiiminki: Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

23.4.2024


Kairan Kuitu Oy rakennutti valokuituverkon Ylikiiminkiin vuosien 2022 ja 2023 aikana. Verkon valmistuttua ja liittymien käyttöönoton jälkeen asiakkailta kysyttiin palautetta, miten rakentamisvaihe ja käyttöönotto oli sujunut. Kysely lähetettiin asiakkaille tekstiviestillä maaliskuun lopussa 2024 ja siihen vastasi 25% Ylikiimingin alueen tilaajista.

Kyselyn päätteeksi pyydettiin lisäksi vapaata palautetta. Kirjallista palautetta jätti 16% kyselyyn vastanneista. Valtaosa kirjallista palautetta jättäneistä antoi hyvää palautetta valokuituyhteydestä sekä osa kysyi lisäpalveluja. Muutama vastaaja antoi palautetta pätkivästä yhteydestä tai toimimattomasta päätelaitteesta. Ko. asiakkaisiin ollaan erikseen yhteydessä ja selvitetään, millaisesta viasta on kyse. Lisäksi kirjallisessa palautteessa oli myös yksi huomautus rakentamisjäljistä, mikä ohjattiin urakoitsijalle tarkastettavaksi. Kaiken kaikkiaan palaute on ollut erittäin positiivista.

Kysymys A. Kuinka liittymä on toiminut?

Vastaajista 89% antoi liittymän toiminnalle arvosanaksi joko 4/5 tai 5/5.

Kysymys B. Miten rakentaminen ja liittymän toimitus sujui?

Vastaajista 82% antoi rakentamisvaiheelle ja liittymän toimitukselle arvosanaksi joko 4/5 tai 5/5.

Kysymys C. Kuinka asiakaspalvelu on vastannut tarpeisiin?

Vastanneista 80% antoi asiakaspalvelulle arvosanaksi joko 4/5 tai 5/5.

Kiitokset kaikille vastaajille ja palautetta jättäneille!

Kairan kuitu facebookissa

Kairan Kuitu Logo Suomen Seutuverkot jäsen Lounea palvelinkumppani Yhteistyökumppani Pudas-kone Yhteistyökumppani Sähkö-Matic Yhteistyökumppani Sähkö-Artpe Yhteistyökumppani Maaseuturahasto Yhteistyökumppani ELY Keskus