Tiedote Ylikiiminki II alueelle

Tiedote Ylikiiminki II alueelle

12.4.2024


Ylikiimingin alueen tarvetta nopeille valokuituyhteyksille kartoitettiin Kairan Kuitu Oy:n toimesta Valokuitua Ylikiiminkiin esiselvityshankkeella vuosina 2020-2021. Hankkeessa todettiin, että tarvetta yhteyksille todella on, sillä valokuidusta kiinnostuneita kotitalouksia sekä yrityksiä ilmoittautui runsaasti.

Syksyllä 2021 ELY-keskus avasi rahoitushaun laajakaistatukirahoitukselle EU:n elpymisvaroista. Haettavan hankkeen kokoa rajoitettiin rahoitusehdoissa ja tästä johtuen Ylikiimingin rakentaminen tuli jakaa kahteen osaan. Keväällä 2022 saatiin myönteinen rahoituspäätös Ylikiiminki I hankealueelle. Ylikiiminki II alueelle rahoitusta ei kuitenkaan riittänyt ja muuta rahoitusta ei ollut jaossa. Hankkeen toteutusta jouduttiin siten siirtämään myöhempään ajankohtaan.

Keväällä 2024 tilanne on se, että esiselvityshankkeen ajoista rakentamisen kustannukset ja etenkin lainarahoitus on jyrkästi nousseiden korkojen myötä kallistunut merkittävästi. Tämän lisäksi syksyllä 2023 avattua ELY-keskuksen laajakaistatukirahoitusta on heikennetty tuen saajan näkökulmasta. Edellä mainituista syistä johtuen Kairan Kuitu Oy:n hallitus on päättänyt, että Ylikiiminki II alueen rakentamista ei juuri nyt edistetä. Hanketta ei kuitenkaan ole hylätty, vaan se jää nyt odottamaan yhtiön kannalta parempaa ajankohtaa.

Terveisin

Kairan Kuitu Oy

Kairan kuitu facebookissa

Kairan Kuitu Logo Suomen Seutuverkot jäsen Lounea palvelinkumppani Yhteistyökumppani Pudas-kone Yhteistyökumppani Sähkö-Matic Yhteistyökumppani Sähkö-Artpe Yhteistyökumppani Maaseuturahasto Yhteistyökumppani ELY Keskus